Arbetsmiljö

”Arbetarkvinnorna har inte makt över sin arbetsmiljö”

Joa Bergold, rapportförfattare, Berit Müllerström, LO:s andra vice ordförande, och Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande. Foto: Elisabet Örnerborg
Joa Bergold, rapportförfattare, Berit Müllerström, LO:s andra vice ordförande, och Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande. Foto: Elisabet Örnerborg

LO:s kvinnor får i genomsnitt hälften så mycket i pension som tjänstemännen. Det beror på flera saker, som mycket deltid och att de inte orkar arbeta ett helt yrkesliv. LO:s andra vice ordförande Berit Müllerström: – Arbetarkvinnorna har inte makt över sin egen arbetsmiljö.

Publicerad

LO:s sjunde jämställdhetsbarometer har fokus på pensionen. Arbetarkvinnornas pension är i genomsnitt 16 100 kronor i månaden, mindre än hälften av tjänstemännens genomsnittliga månatliga pension, 33 200 kronor.

På presskonferensen i dag förklarade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att den stora skillnaden har flera orsaker, som att många arbetarkvinnor arbetar deltid och att de inte orkar ett helt arbetsliv på grund av dålig arbetsmiljö. Och att till och med Försäkringskassan uppmanar sjukskrivna kvinnor att ta ut pension i förtid, med livslång försämrad pension som följd.

Berit Müllerström poängterade att arbetarkvinnorna skulle behöva ha makt över arbetsmiljön.

– Det har arbetarkvinnorna inte. Deras arbete är tidsstyrt, särskilt i äldreomsorgen, där jag själv arbetat. 43 procent upplever besvär i rygg och nacke, sa hon.

Läs också på Lag & Avtal: Låga pensioner ska höjas från 2021

På frågan om de tror att de kan jobba ända till pensionen blir svaret nej. Och att det är så påverkar pensionen.

Berit Müllerström hänvisar till Arbetsmiljöverkets rapport som kom häromdagen och som visar att 87 procent av verksamheterna inom äldreomsorgen som verket inspekterat under tre år har fått krav på åtgärder. Arbetsmiljöverket fann att hög arbetsbörda, sjukfrånvaro, bristande rutiner för riskbedömning, tidsbrist, vakanser, hot, våld och omorganisationer är vanliga inslag i personalens vardag.

– 87 procent, och inom äldreomsorgen jobbar många kvinnor.

Nära hälften av arbetarkvinnorna arbetar deltid, även om andelen har minskat något sedan LO:s första jämställdhetsrapport; från 52 till 46 procent.

– Viktigaste orsaken till deltid är att det saknas heltid, förklarade rapportförfattaren Joa Bergold.

Berit Müllerström berättade för Lag & Avtal att hon när hon besöker arbetsplatser brukar fråga hur många som jobbar heltid.

– På byggarbetsplatser förstår de inte frågan. Alla jobbar heltid. I en butik kanske en person svarar ja. Alla de andra har deltid.

Det är sådana strukturella olikheter som måste förändras, betonade hon.

Joa Bergold tog upp tråden om styrt arbete och styrda arbetstider i arbetaryrken och då särskilt för kvinnor.

– Var tredje arbetarkvinna kan inte ta paus efter behov. Var fjärde kvinna i arbetaryrken kan inte påverka sin arbetstakt.

Karl Petter Thorwaldsson:

– Som man kan man undra varför kvinnor ska ha en mer styrd arbetsmiljö än män. Det gäller särskilt kvinnor i äldreomsorgen. Det är det som är farligt, när man inte kan styra sitt eget arbete.

LO:s krav till den pågående avtalsrörelsen och till arbetsmarknadens parter är att avsättningarna till tjänstepensionen ska göras under hela arbetslivet i arbetaryrken i privat sektor. Det vill säga dagens åldersgränser 25-65 år bör avskaffas. I stället ska insättning göras från första intjänade kronan. Det skulle enligt LO:s beräkningar ge 2 500 kronor mer i pension varje månad.

Heltid måste bli norm på hela arbetsmarknaden och anställningstryggheten stärkas. Och lägstalönerna ska prioriteras. Arbetsmarknadens parter ska gemensamt ta ansvar för jämställda löner.

LO:s krav på staten är att insättningarna till den allmänna pensionen måste öka, reglerna för sjukersättning måste bli mindre stränga och att lagstifta om rätt till barnomsorg när föräldrar arbetar - även på kvällar, helger och nätter - och att individualisera föräldraförsäkringen.

LO kräver också att staten ska göra kraftfulla samhällsinvesteringar i bemanning på vård, skola och omsorg. Dessutom vill LO avskaffa rutavdraget, skattesubventionen av hushållsnära tjänster.

Läs mer och hitta länk till rapporten här.