Arbetsmiljö

Alkohol är en verklig dräpare

Vart 25:e dödsfall i världen är orsakat av alkohol. En grupp forskare har räknat ut att fastän halva mänskligheten avstår från alkohol står drogen ändå för 3,8 procent av alla dödsfall.

Publicerad
Ungefär tio procent av Sveriges vuxna har missbruks- eller beroendeproblem. Majoriteten av dem har ett jobb. Foto: Colourbox
Ungefär tio procent av Sveriges vuxna har missbruks- eller beroendeproblem. Majoriteten av dem har ett jobb. Foto: Colourbox

Att alkohol orsakar dödliga sjukdomar som cancer och skrumplever eller ofta ligger bakom fatala hjärt-kärlsjukdomar vet vi. Lika bekant är det att alkohol är den utlösande faktorn i många dödliga olycksfall i trafiken, på fritiden och i arbetet. Räknar man till allt detta de mord och dråp som är begångna av berusade gärningsmän, kan man bara dra slutsatsen att alkohol spelar en betydande roll för folkhälsan och människors livslängd.

En internationell forskargrupp har publicerat sig i den medicinska tidskriften Lancet och deras artiklar refereras i Läkartidningen.

Män drabbas mer än kvinnor av den alkoholorsakade döden. 6,3 procent av männens dödsfall beror på alkohol. För kvinnor är motsvarande siffra 1,8 procent.

Situationen är också väldigt olika i olika delar av världen. En stor del av befolkningen i muslimska länder samt i Indien konsumerar inte alls alkohol. Men i exempelvis Ryssland är problematiken betydligt värre än det globala genomsnittet. Där räknar forskarna med att 15 procent av dödsfallen orsakas av alkohol. I Kina är problemet kraftigt tilltagande.

Så mycket dricker vi:

Titel: Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use disorders

Författare: Jürgen Rehm, Colin Mathers, Svetlana Popova, Montarat Thavorncharoensap, Yot Teerawattananon, Jayadeep Patra

Globalt: 10 enheter per vecka

USA: 18 enheter

Europa: 22 enheter

Sverige: 20 enheter

(en enhet motsvarar ett glas öl eller ett glas vin)