Arbetsmiljö

Skellefteå lasarett hotas med miljonvite

Arbetsmiljöverket hotar Skellefteå lasarett med en miljon i vite efter att stora delar av personalen på en avdelning under flera år lidit av hälsoproblem. Skyddsombudet kräver att avdelningen stängs den 20 december.

Publicerad

Både arbetsgivaren och skyddsombudet är överens om att personalen vid Barn- och ungdomshabiliteringen vid Skellefteå lasarett drabbats av ”byggnadsrelaterad ohälsa” under flera år.

Enligt skyddsombudet har 10 av 22 symptom som kan kopplas till detta, såsom heshet, svullna luftrör, hosta, eksem och kliande ögon.

2014 remitterades nio till företagshälsovården. En av dem rekommenderades av företagshälsovården att arbeta i andra lokaler.

Arbetsgivaren har erbjudit tillfälliga kontorsplatser.

Men skyddsombudet anser att hälsoproblemen är så omfattande att arbetsplatsen bör utrymmas senast den 20 december.

Arbetsmiljöverket hotar nu sjukhuset med ett vite på en miljon kronor om man inte ser till att risken för ohälsa bland personalen undanröjs senast den 31 maj.