Arbetsmiljö

EU vill ha rökfritt på jobbet

Nu lanserar den europeiska arbetsmiljöbyrån EU-OSHA en kampanj för rökfria arbetsplatser. Med start på den internationella dagen mot tobak den 31 maj ska EU-OSHA försöka förmå medlemsländerna att minska exponeringen för tobaksrök på arbetet.

Publicerad

Kampanjen Rökfria arbetsplatser ska stötta arbetsgivare och arbetstagare att skapa arbetsplatser där man slipper tobaksrök, oaktat de olika ländernas lagstiftningar. Att ha rökrum på arbetet är ingen bra idé, påpekar man i kampanjmaterialet, eftersom det alltid finns någon - exempelvis städare - som då likväl drabbas passivt av röken.

För tre år sedan genomfördes en större europeisk enkätundersökning om rökning. Den visade att svenskar tillsammans med fransmän och britter var de som var minst utsatta för andras rök på sina arbetsplatser, med mindre än var tionde som riskerar att exponeras. Bland grekerna uppgav hela 62 procent att det inte fanns några restriktioner - eller bara vaga - mot rökning på arbetet. För EU totalt var det 17 procent som ansåg att restriktioner saknades eller var sådana att de kanske inte efterlevdes. Män, personer över 54 år och de med lägst utbildning var mer utsatta än andra.

Fyra av fem i undersökningen var positiva till rökfria arbetsplatser. Mest positiva till rökfritt på arbetsplatser och i offentliga lokaler var svenskar och italienare, minst förtjusta i idén var tjecker, österrikare och holländare.