Arbetsmiljö

Charlotte Wåhlin bloggar för bättre arbetsmiljö

För att minska ohälsan är det viktigt att bemanningen är tillräcklig och att de anställda får variation i arbetsuppgifterna, enligt ­ergonomen Charlotte Wåhlin. Foto: Lisa Öberg
För att minska ohälsan är det viktigt att bemanningen är tillräcklig och att de anställda får variation i arbetsuppgifterna, enligt ­ergonomen Charlotte Wåhlin. Foto: Lisa Öberg
Ergonomen Charlotte Wåhlin är redaktör för en blogg om arbets- och miljömedicinska frågor. Foto: Lisa Öberg
Ergonomen Charlotte Wåhlin är redaktör för en blogg om arbets- och miljömedicinska frågor. Foto: Lisa Öberg

Charlotte Wåhlin har arbetat med arbetsmiljöfrågor en stor del av sitt yrkesverksamma liv. För att fler ska få kunskap om hur arbetsmiljöskador kan undvikas har hon bland annat tagit initiativ till en blogg.

Publicerad

Charlotte Wåhlin är fysioterapeut, ergonom och disputerad arbets­miljöforskare. När hon först började studera ekonomi förstod hon snabbt att hon var inne på fel spår.

– Jag insåg att man kan ju jobba med rörelse och hälsa, något som man tycker är kul, säger Charlotte som under uppväxten höll på med både gymnastik och dans.

Att hennes mamma och syster är sjukgymnaster och hennes pappa läkare kan också ha inspirerat till yrkesvalet.

– Vi brukar skoja och säga att vi har ett svart får i familjen, min bror som är arkitekt, säger Charlotte Wåhlin.

I dag är hon ergonom och forskare på Arbets- och miljömedicin i Linköping, där hon bland annat studerar arbetsskador inom hälso- och sjukvården.

– Det är som ett detektivarbete. Vi utreder och studerar vad som orsakar arbetsskador och även vilka åtgärder som är effektiva för att förbättra arbetsmiljön.

En god arbetsmiljö kännetecknas, enligt Charlotte Wåhlin, av att medarbetarna upplever att kraven är rimliga och att de kan påverka sin arbetssituation.

Chefen har också ett stort ansvar för att se till att arbetsmiljöfrågorna blir en del av det dagliga arbetet.

– Som chef är det viktigt att lyssna på sina medarbetare och fråga vad de behöver för att förhindra att de får besvär i arbetslivet. Någon kan till exempel behöva en kurs för att klara en arbetsuppgift bättre. Vissa arbetsgivare har förstått att de måste skärpa sig och se till att arbetsbelastningen är rimlig om de vill behålla duktiga medarbetare. Men här finns det ­utvecklingspotential, säger Charlotte Wåhlin.

Alltför få arbetsgivare arbetar förebyggande för att förhindra ohälsa, enligt henne.

– Det finns en koppling mellan lönsamhet och hur medarbetarna mår. Men alla arbetsgivare inser inte det. De tycker att det blir för dyrt att öka bemanningen eller sänka produktionstakten. Men att driva de anställda för hårt kan resultera i sjukskrivningar som kan bli mycket kostsamt, säger Charlotte Wåhlin.

Den som får fysiska besvär på grund av sin arbetssituation riskerar också att påverkas psykiskt.

– Kropp och själ hänger ju ihop. Vid långvarig smärta i till exempel ryggen påverkas man mentalt, vilket kan leda till en depression. Stressrelaterade besvär kan samtidigt ge värk i kroppen.

Tillsammans med sina kolleger på Arbets- och miljömedicin i Linköping startade Charlotte Wåhlin bloggen arbetsochmiljomedicin.se för drygt två år sedan. Syftet är att nå ut med både kliniska erfarenheter och forskningsresultat och på så sätt förebygga ohälsa i arbetslivet.

– Forskare sprider främst sina resultat i vetenskapliga tidskrifter, därför att det är meriterande. Men om det tar ett år att skriva en vetenskaplig artikel kan man väl lägga en vecka på att kommunicera resultatet till allmänheten. Det är viktigt att kunskap om den bästa vården når ut och används.

Att Charlotte Wåhlin brinner för arbetsmiljöfrågor går inte att ta miste på.

Frågan är hur hon ser på sin egen arbetsmiljö.

– Jag har en tendens att engagera mig i lite för många frågor. Och engagemang tar tid. Semestern är ett bra tillfälle att reflektera över vilka projekt jag ska engagera mig i, arbetsinnehållet och arbetsbelastningen. Vi måste alla stanna upp och fundera över hur vi håller under ett långt arbetsliv, säger Charlotte ­Wåhlin.

Charlotte Wåhlin

• Kliniken startades 1978 i Linköping och är en av Sveriges sju regionsenheter.

• Klinikens huvudsakliga inriktning är att kartlägga och förebygga ohälsa orsakad av arbetsmiljön eller den yttre miljön samt att sprida kunskap om god arbetsmiljö till invånarna i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

• Omkring 180 patienter remitteras årligen till kliniken från primärvården eller företagshälsovården. Ett team från kliniken reder ut om patientens besvär har ­orsakats av arbetsmiljön genom att intervjua patienten, arbets­givaren och göra arbetsplatsbesök.

• Bland de 24 medarbetare finns kemister, biologer, miljövetare, läkare, en psykolog och en ergonom.

Gör: Ergonom vid ­Arbets– och miljömedicin ­i Linköping, legitimerad fysioterapeut och medicine doktor. Anknuten forskare vid Karolinska Institutet. Ledamot i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse.

Ålder: 56 år.

Bor: Linköping.

Familj: Gift, två barn och två bonusbarn.

Fritid: Älskar att vara i sommarstugan i Rimforsa, vara ute i naturen, är gympaledare på Friskis & Svettis.