Arbetsmiljö

Byggnadsarbetare jobbade tretton dagar i sträck

Flera av de cirka 125 personer som anlitades av byggföretaget i Stockholm arbetar drygt 12 timmar per dag, sex till sju dagar i veckan. Några av dem jobbade tretton dagar i sträck utan veckovila.

Publicerad

Det framkom när Arbetsmiljöverket inspekterade byggarbetsplatsen i Gustavsberg, strax utanför Stockholm, samt företagets platskontor.

Verket har gått igenom personalliggaren under perioden augusti till september förra året och konstaterar att företaget bryter mot Arbetstidslagen. 

Ett förhållande som inspektörerna fann märkligt var att en av de anställda arbetade 537 timmar under 46 dagar, alltså närmare tolv timmar om dagen – trots att företaget uppgav att vederbörande varit ledig från 31 augusti till 7 september.

Företaget menar att det handlar om utländska egenföretagare, företrädesvis från Polen. Men det håller inte Arbetsmiljöverket med om: De så kallade egenföretagarna är att betrakta som arbetstagare i förhållande till byggföretaget i Stockholm.

Företaget betalar inte för boende, uppehälle, mat eller resorna till Sverige. De anställda får själva hålla sig med arbetskläder.

Arbetsmiljöverket förbjuder nu arbetsgivaren med omedelbar verkan att efter den 20 maj anlita de 125 om inte arbetstiden begränsas till högst 40 timmar i veckan i genomsnitt under en period av fyra veckor.

Övertiden får heller inte överstiga 50 timmar under en månad. Varje anställd måste ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, så kallad veckovila.

Om företaget bryter mot detta väntar ett vite på 75 000 kronor.