VD:n: ”Vi förstod inte vårt arbetsgivaransvar hos vår underleverantör”

2022-09-14 10:12 Johanna Kronlid  
Ove Bergmans hand trasades sönder i olyckan.

Företaget Norbio AB, som hyrde däcklippningsmaskinen av Ragn-Sells, dömdes för arbetsmiljöbrott och fick en bot på 500 000 kronor. VD:n vid den tiden, Fredrik Hellgren, beklagar djupt det inträffade. - En sådan olycka ska inte behöva ske på en arbetsplats. Jag lider med Ove Bergman.

Enligt domen har ni bland annat ”underlåtit att riskbedöma maskinen” och ”underlåtit att tillse att arbetstagare hade fått tillräckliga instruktioner för hur maskinen skulle användas för att förebygga risken för olycksfall”. Kommentar?

- Vi brast i vårt ansvar.

Hur kunde det bli så?

- Vi hyrde en maskin av Ragn-Sells som stod på deras egen anläggning. Vi lutade oss mot de krav som Ragn-Sells själva hade satt upp för maskinen utan kontrollera att kraven följdes. Vi utgick ifrån att så skulle ske, men det var fel.

Det var er underleverantör som via en annan firma anlitade det företag där Ove Bergman arbetade. Det var fler led bort från er, kan det ha haft betydelse?

- Jo, det är nog en av förklaringarna.

Visste ni ens att ni hade arbetsgivaransvar för en person som er underleverantörs underleverantör anlitat?

- Nej, vi hade inte förstått att vi hade det ansvaret för en person som kom in och arbetade en kort period. Det är en lärdom som absolut borde spridas, jag misstänker att det finns fler företag som inte har full koll på detta.

Ove Bergman och hans norska kollega följde inte de instruktioner som Ragn-Sells satt upp för maskinen, att motorn måste vara avstängd vid service. Var detta något som ni funderade på att åberopa under de juridiska turerna? Att ni rentav kunde ha bestridit strafföreläggandet?

- Vi diskuterade saken med vår jurist, men landade i att utgången skulle bli oviss. Vi var också måna om att få ett avslut, att kunna gå vidare. Också för Oves skull, han lider nog som det är.

Vad kan göras framöver för att minimera antalet olyckor av den typen som Ove råkade ut för?

- Vi måste minska stressen i arbetslivet, ta ner tempot. En stressig arbetsmiljö leder till fler misstag där vissa kan få ödesdigra konsekvenser. Och så måste vi bli mer noggranna med utbildning och uppföljning, se till att alla har ett tydligt säkerhetstänk.

 

 

 

Sanktionsavgift vanligare än böter

Norbio AB fick böter efter olyckan med däckklippningsmaskinen, men på senare tid har sanktionsavgifter blivit vanligare efter ett beslut i riksdagen. Lagstiftarna hörsammade en utredning som konstaterade att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs.

En sanktionsavgift kan uppgå till en miljon kronor, men avgiften är differentierad vilket innebär att stora arbetsgivare får betala mer än små. När en inspektör upptäcker en arbetsmiljöbrist som är belagd med sanktionsavgift, rapporteras det vidare till Arbetsmiljöverket som beslutar om avgiften. Den som ska betala är alltså arbetsgivaren, exempelvis ett företag, en kommun eller en region.

Den arbetsgivare som inte godkänner verkets beslut om en sanktionsavgift, kan ansöka om att får ärendet prövat i förvaltningsrätten. Om arbetsgivaren förlorar där går det att överklaga till kammarrätten som bedömer om det kan bli aktuellt med ett prövningstillstånd.

Johanna Kronlid

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö