Strid om asbests gränsvärde

2022-12-11 09:28 Carl von Scheele  
Ministerrådet vill inte ha lika stränga asbestvärden som parlamentet krävt.

EU-POLITIK. Det lär bli strid om gränsvärdena för asbest när EU ska reglera frågan i sitt direktiv. Ministerrådet vill inte alls ha lika hårda krav som Europaparlamentet kräver. Detta blir en fråga för det svenska ordförandeskapet att lösa.

Den svenska regeringen lär inte prioritera arbetsmiljöfrågor när den tar över ordförandeskapet i EU vid årsskiftet. Ändå blir frågan om gränsvärdena en het potatis i knät på det nya ordförandelandet.

Det stod klart sedan ministerrådet intagit sin ståndpunkt i frågan under torsdagen.

Ministerrådet ställer sig bakom ett gränsvärde på 0,01 fiber per kubikcentimeter. Det är samma gränsvärde som EU-kommissionen har i sitt förslag till direktiv och en tiofaldig skärpning av gränsvärdet.

Men Europaparlamentet vill gå längre och skärpa värdet hundra gånger. Det vill se en nivå på 0,001 fiber per kubikcentimeter.

Ytterst handlar detta om risken för cancer. Trots att Sverige mycket länge haft ett förbund drabbas omkring 300 svenska varje år av cancer orsakad av asbest.

Med den skärpning som ministerrådet står för beräknas 12 fall av cancer uppstå per 100 000 exponerade arbetare. Med parlamentets nivå kommer man ner till ett enda fall på 100 000 exponerade.

Nivån på gränsvärdet lär bli den hårda nöten att knäcka i förhandlingarna mellan ministerrådet och Europaparlamentet om direktivets slutliga utformning. Här kommer Sverige spela en nyckelroll som ordförande för EU under första halvåret 2023.

Målet är att ha ett färdigt direktiv under våren.

Ministrarna kräver också en lång period för införandet av ny mätutrustning i de laboratorium som ska kontrollera gränsvärdena. Dessa får sju år på sig när de anskaffar nödvändig utrustning som kan detektera dessa låga nivåer av fiber i luften.

Nuvarande teknisk utrustning klarar inte de nya gränsvärdena vare sig ministrarna eller Europaparlamentet vinner striden om nivån.

Svenskt näringsliv har krävt en period på fyra till fem år för denna omställning bland sina medlemsföretag, men kan nu få upp till sju år.

Det nya direktivet innebär också att medlemsländerna ska införa ett register över vilka byggnader som innehåller asbest. Vid renoveringar ska byggnadsarbetarna veta om de stöter på asbest, men registret är också viktigt för andra yrkesgrupper. För brandmän är sådan information viktig vid utryckningar till brinnande fastigheter.

En ny fråga som kan komma in i förhandlingarna är ett nytt förslag på register över de arbetstagare som har utbildning i hantering av asbest. Registret är ett krav från LO. Den svenska parlamentarikern Ilan De Basso sa för någon veckan sedan till Arbetarskydd att han är beredd att driva kravet när parlamentet utformar sina ståndpunkter i förhandlingarna.

 

 

 

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö