Rykte om ventilationsstopp skapade oro  

2021-09-17 15:45 Karin Nilsson  

Oro. Kunde bristande ventilation vara en förklaring. Frågan ställdes efter att sex medarbetare insjuknat i covid-19 i våras inom specialisttandvården på Blekingesjukhuset. 

Carina Enocksson är skyddsombud för Vision inom specialisttandvården på Blekingesjukhuset i Karlskrona. I påskas insjuknade hon i covid 19. Totalt smittades sex medarbetare av corona-viruset. En låg på sjukhus. 

ꟷ Vi smittades från personal till personal. 

Carina Enocksson bedömde att smittspridningen kunde klinga av om alla var hemma på tisdagen efter påskhelgen. 

ꟷ Om vi var hemma kunde vi köpa oss fler timmar och smittrisken skulle minska. Jag pratade med verksamhetschefen men arbetsgivaren höll inte med. Då la jag ett skyddsstopp. 

Vad som sedan hände kring skyddsstoppet är en fråga som fortfarande utreds på arbetsplatsen. Ord står ännu mot ord om vad som hände. Men stoppet hävdes av Arbetsmiljöverket som inte ansåg att det fanns någon omedelbar fara för liv och hälsa. 

ꟷ Det är bara det vi tar ställning till. Hade vi i stället fått in ärendet som en 6:6a där skyddsombudet hade beskrivit vilka åtgärder som önskats är det större chans att vi gått på skyddsombudets linje, säger Henrik Skoglöf, arbetsmiljöinspektör. 

Arbetsmiljöverket gjorde sin inspektion digitalt den 7 april. Det var då som ventilationen togs upp. Tobias Jobin är facklig företrädare för Tjänstetandläkarna. Han ryckte in som facklig representant eftersom skyddsombudet Carina Enocksson fortfarande var hemma och sjuk. Tobias Jobin nämnde under inspektionen att problem med ventilationen varit en fråga under lång tid, att en kollega sagt att ventilationen varit avstängd och att flera trodde att de fått mejl om det. Även om de inte sedan kunde hitta dem. 

ꟷ Ventilationen kom upp som en möjlig förklaring till smittspridningen. Vi visste inte hur smittan spreds. Men vi var alla mest inne på att problemet var att vi är för trångbodda, säger Tobias Jobin. 

Hans uppfattning är att fokus lagts på att inte smitta patienterna. I den relationen finns också en träning bland vårdpersonal i hur smitta ska undvikas. Han tror att smittskyddet mellan medarbetarna behöver adresseras mer.  

Arbetsmiljöinspektör Henrik Skoglöf fann brister i arbetsmiljöarbetet hos specialisttandvården och krävde en handlingsplan från arbetsgivaren. Hur ventilationen fungerade var en av flera frågor som behövde redas ut. 

ꟷ Vi ställde undersöknings- och riskbedömningskrav för att vi vid inspektionen av skyddsombudsstoppet uppfattade det som att ventilationen inte fungerade. Arbetsgivaren sa att de inte hade fått någon indikation på att ventilationen inte fungerade men de hade inte heller undersökt om den fungerade som den ska. Vi ville säkerställa att ventilationen fungerade som den skulle. 

Vilka risker såg ni? 

ꟷ Fungerar inte ventilationen blir luften stillastående. I nuläget definieras inte viruset som ett luftburet smittämne, men det har visat sig att det kan färdas längre sträckor, än vad som är brukligt vid ren droppsmitta. Vi ville säkerställa att ventilationen sög ut luft och tillförde tillräcklig mängd ren uteluft. 

I sitt beslut om krav på åtgärder skriver Arbetsmiljöverket att väl fungerande ventilation är en åtgärd som begränsar risken för smittspridning. De trånga lokalerna på sjukhuset togs upp och Arbetsmiljöverket påpekade att arbetsgivaren inte redogjort om man hade säkerställt att ventilationen fungerade tillräckligt väl utifrån yta och antal personer som vistas i receptionen.  

Skyddsombudet Carina Enocksson blev också orolig över miljön i sköterskeexpeditionen när hon hörde att ventilationen diskuterades. 

ꟷ Självklart blev det en oro kring det där. Vi har ju tänkt redan före pandemin att vi inte borde sitta där så många. Men nu är vi alla vaccinerade så det känns lite tryggare. 

I slutet av maj beslutade Arbetsmiljöverket vid hot om ett vite på 100 000 kronor att verksamheten skulle komplettera sin undersökning och riskbedömning. I mitten av juni skickade verksamhetschef Monica Palmö in en redovisning av vad som gjorts, en handlings- och åtgärdsplan samt bifogade resultat från mätningar av luften. Hon bekräftar för Arbetarskydd att ventilationen var avstängd under en kortare period en eller två veckor före påskhelgen. 

ꟷ Vi hade ett tillfälligt elavbrott i fastigheten så ventilationen var avstängd i cirka 20 minuter. Jag tror att det var det här som skapade oron. 

Hon påpekar att ventilationen undersöktes efter avbrottet och att Region Blekinge ställer större krav på luftflödet per kvadratmeter än vad Arbetsmiljöverket gör. Det har tidigare funnits problem med ventilationen men dessa har åtgärdats.  

ꟷ Vi anser inte att ventilationen var en bidragande orsak till smittspridningen. 

Vad Monica Palmö känner till så har inga patienter smittats utan smittan fanns bland personalen. Hon ser de små lokalerna som en riskfaktor.   

ꟷ Det är allmänt känt att det är för trångt här. Jag har försökt att få större lokaler sedan jag började här 2014. Men det är många inom regionen som sitter för trångt. 

Hon tillägger: 

ꟷ Jag tycker att vi har gjort vad vi har kunnat under den här perioden. Vi har bland annat ätit lunch och fikat i olika lag, begränsat medarbetare i omklädningsrum och hissar, hållit avstånd och tidigare haft krav på munskydd även i de lokaler där vi inte träffat patienter. Nu har vi en handlingsplan som vi följer.  

Arbetsmiljöverket var nöjd med svaren och mätningarna och avslutade ärendet. 

Vad kan andra lära av det här ärendet? 

ꟷ Vi tar inga generella beslut utan fattar beslut i det enskilda fallet. Upplever man som skyddsombud att det är problem med ventilationen ska man ställa krav på arbetsgivaren och Och se till att det görs en luftflödesmätning. Ta fram tidigare protokoll och kontrollera när den är gjord. Om arbetsgivaren inte lyssnar skicka in ärendet till oss, säger arbetsmiljöinspektör Henrik Skoglöf. 

För hans del var detta ärende det första han haft om ventilation och frågan om eventuell risk för smittspridning. Inspektör Skoglöf påpekar att det är viktigt att kommunicera för att undvika onödig oro. 

ꟷ De hade problem med samverkan i skyddsorganisationen. Arbetsgivarna och skyddsorganisationen stod långt ifrån varandra och det fanns problematik men det var ingen omedelbar fara för liv och hälsa. 

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö