LO-KONGRESSEN

Kvinna med blont hår och svarta kläder.
Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson talade på kongressen. (Bilden är från en riksdagsdebatt.)

Magda vill se sammanhållning som svar mot de som vill splittra

Under den avslutande dagen på LO- kongressen talar Magdalena Andersson och efterfrågar sammanhållning och vikten av att rösta i EU-valet. 

Publicerad Uppdaterad

Magdalena Andersson inleder sitt tal med att gratulera den nyvalda LO-ledningen och skickar ett stort tack till LOs avgående ordförande Susanna Gideonsson.

– Under en ekonomisk kris har du stått på löntagarnas sida och tagit ansvar, din gärning för Sverige och svensk arbetarrörelse är storartad, hade gubbarna på Svenskt Näringsliv tagit i närheten lika stort ansvar som du har gjort så hade Sverige varit ett bättre land.

Fackföreningsrörelsen har historiskt tagit ett enormt ansvar fortsätter Magdalena Andersson och anser att under den ekonomiska krisen har LO gjort det bara en stark fackföreningsrörelse kan göra under svåra tider och stod pall och tog ansvar.

– För det förtjänar ni respekt. Arbetarrörelsen måste visa att det inte är rimligt att det är de vanliga löntagarna som ska ta hela smällen för den ekonomiska krisen. Vi behöver en ny regering som sätter vanligt folks bästa i första hand och ett Sverige som håller ihop.

Hon pekar på att många av de problem som den nya regeringen innan förra valet lovade att hantera har förvärrats.

– Marknadiseringen har drivit fram nya samhällsproblem som att skattepengar som vi betalar in för att de ska gå till vår gemensamma välfärd hamnar där de inte ska vara. Vårt land kan bättre, svenska folket förtjänar bättre.

Socialdemokraterna vill göra upp med marknadsmisslyckandet i bransch efter bransch och sektor efter sektor säger hon - och tror att ekonomiska intressen kommer att tycka att det är radikalt.

– Tycker man att det är radikalt att tågen går i tid eller att barnen får skolböcker istället för att aktieägarna gör vinster? Vi kan vara helt trygga i att svenska löntagare inte vill ha det så här. De är trötta på marknadskaoset. Vi vill skapa ett Sverige som är lite mer som Sverige.

Magdalena Andersson fortsätter med att peka på att vi just nu lever i en helt ny tid präglad av splittring och krig vilket märks varje gång vi handlar, tankar bilen eller betalar räntan på våra bolån.

– Tio års reallöneökningar är helt utraderade och det är tufft för alla hushåll med normala inkomster men omöjligt för de som redan hade små marginaler. Vi är de största motståndarna mot de som vill skapa misstro och splittra samhället som har en medveten långsiktig plan att steg för steg montera ner vårt arbete. De som vill urholka fackföreningarnas möjlighet att själva utse sina skyddsombud som blir självständiga och inte är skyddsombud som sitter i företagsledningens knä. 

Magdalena Andersson vill också se till att det införs kännbara sanktioner mot företag som bryter mot arbetsmiljölagstiftningen och att det ska bli svårare att fuska och lättare att åka fast och mer kännbart att bli straffad.

– De som inte följer arbetsmiljölagstiftningen ska sova riktigt dåligt.

Magdalena Andersson pratar också om det kommande EU valet och säger att sammanhållningen står på spel och att arbetarrörelsen är odelbar och oskiljaktig.

– Det har bara varit möjligt för att vi har stått enade, för att vi inte ser fackföreningsrörelsen som en överrock som man kan ta på och av utan som en del av huden. Vi ska varje dag kämpa för ett rättvist Sverige och ta kampen mot de som vill splittra oss och försvaga oss och det är en kamp vi måste vinna de kommande åren.

Magdalena Andersson säger att sammanhållningen står på spel och att det finns stora krafter i Europa som vill splittra människor och att ett splittrat Europa aldrig kommer att kunna lyfta människor ur en ekonomisk kris.

– Inför EU-valet står vi redo med förslag som ska göra det tryggare och bättre för vanligt folk och vi ska ta tillbaka kontrollen över svensk arbetsmarknad. Det här EU-valet kommer inte att likna något annat eftersom det är så mycket som står på spel, vi lever i en orolig tid och då måste vi fråga oss om vi ska skicka de som i grunden inte tror på internationellt samarbete eller de som är beredda att kavla upp ärmarna och göra jobbet. Det här valet handlar om sammanhållning eller splittring.

Magdalena Andersson uppmanar därför alla inom LO att gå och rösta och att se till att fler går och röstar och väljer sammanhållning före splittring.

– LO-kollektivet måste göra sina röster hörda. För varje LO-arbetare som inte använder sin röst kommer någon annan ta den i stället. Vi har en viktig uppgift vi ska tillsammans se till att fler väljer sammanhållning före splittring, det är ingen liten sak.