Arbetsskador

Ny radar ska rädda soldatliv

Svenska försvarsmakten köper en ny svensk radar som avslöjar fiender bakom väggar. Den kan öka säkerheten vid internationella uppdrag.

Försvarets materielverk startade tester av tekniken förra hösten. Nu har försvarsmakten köpt ett mindre antal enheter för vidare utprovning. Det rör sig om en ny typ av radar som utvecklats av företaget Cinside.

– Den väger bara ett halvt kilo och är så liten att den ryms i sidofickan på en byxa, den är enkel att använda och priset på 50 000 kronor är extremt billig, säger Cinsides VD Dan Axelsson.

Användaren får ingen detaljerad bild av vad som döljer sig bakom den vägg eller dörr man håller den lilla enheten mot. Men om någon rör sig på andra sidan ljuder en pipsignal eller en blinkande lampa. Även små rörelser detekteras.

Radarn utnyttjar dopplereffekten, samma princip som polisen länge använt för att fånga fartsyndare. En radiosignal på 10 gigahertz sänds ut och reflekteras mot ett föremål. Om föremålet rör sig mot eller bort från radarn förändras frekvensen. En utmaning har varit att göra radarn tillräckligt känslig utan att få falsklarm.

– Målet är att utrusta den enskilde soldaten med instrumentet för att erhålla en viss se-igenom-förmåga. Det är viktigt för att höja säkerheten och framgången vid uppdrag i bebyggelse som det ofta handlar om nuförtiden, till exempel i internationella operationer, säger Nils-Erik Rönnberg handläggare på FMV i ett uttalande.

Charlotta von Schultz/Ny Teknik