Arbetarskydd - Kurs i EUs arbetsmiljö

Så påverkar EU:s regler Sveriges arbetsmiljö

En nödvändig kunskapsuppdatering för dig som arbetar med, och har arbetsmiljöansvar.

EU:s inflytande över arbetsmiljön

I takt med att 2027 närmar sig, intensifieras EU:s fokus på arbetsmiljöstrategier. Detta år utgör en milstolpe för implementeringen av nya, omfattande arbetsmiljöregler över hela unionen. För yrkesverksamma inom arbetsmiljö i Sverige är det nu mer avgörande än någonsin att förstå inte bara hur dessa regler kommer att implementeras nationellt, men också hur Sveriges tillvägagångssätt skiljer sig från övriga Europas. Denna kunskap är kritisk för att säkerställa att svenska arbetsplatser inte bara följer lagstiftningen, utan också främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med både nationella och europeiska standarder.

Från teori till praktik

Denna kurs erbjuder en djupgående förståelse av nyheterna inom EU:s arbetsmiljölagstiftning, kombinerat med praktisk kunskap om deras tillämpning inom svensk arbetsmiljölagstiftning.

Du får insikt i:

  1. Implementering av EU-direktiv i svensk lagstiftning: En genomgång av hur EU-direktiv omvandlas till nationell lag.
  2. Nollvision för dödsolyckor och nya bestämmelser om distansarbete: Lär dig om EU:s ambitiösa mål och hur detta påverkar svenska arbetsplatser.
  3. Uppdaterade gränsvärden för kemikalier: Viktiga förändringar och deras inverkan på arbetsmiljön.

Kursledare: Kerstin Ahlberg

Kerstin är en erfaren jurist, författare och journalist – som ägnat många år åt att forska och bevaka arbetsmiljöfrågor. Hon är författare till "Arbetsmiljölagen med kommentarer" (Prevent).

Kursdetaljer

Plats: Online (länk skickas dagen innan)
Datum: 9 april 2024, 9.00 – 12.00
Pris: 3 995 kr (20% rabatt för prenumeranter med expertförmåner)Ser du inte formuläret?

Testa att ladda om sidan, alt. stäng av din annonsblockerarare för att kunna anmäla dig till kursen.