Ylva Johansson: Olika strategier för seriösa och oseriösa företag

2015-02-16 05:00 Elisabet Örnerborg  
Förra året dog 53 personer på jobbet, det var fem fler än året innan. ”Varje person som dör på jobbet är allvarligt. Men det är svårt att dra slutsats av ett år, jag hoppas det är en tillfällig ökning”, säger Ylva Johansson om Arbetarskydds kartläggning. Foto: Anders Wiklund/TT

Regeringen håller fast vid målet noll dödsolyckor på jobbet – men utan extra budgetanslag.<br/>– Olyckor kan bero på att regler inte alltid följs, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Ylva Johansson (S) talade för införandet av en nollvision för dödsolyckor på jobbet redan när hennes parti var i oppositionsställning. Precis på samma sätt som att det finns en nollvision i trafiken, menade hon då. I november förra året återkom hon, nu som arbetsmarknadsminister, till behovet av nolltolerans. Det var efter att två byggnadsarbetare dött och en skadats svårt den 4 november i Hjorthagen, där Fortum bygger ett kraftvärmeverk.

Regeringens budgetförslag innehöll flera extra satsningar på arbetsmiljön. Till exempel skulle Arbetsmiljöverkets anslag stärkas med 60 miljoner för 2015, det statliga bidraget till regionala skyddsombud skulle öka med 10 miljoner per år och 60 miljoner skulle satsas på arbetslivsforskningen under budgetperioden.

Av detta blev det intet när budgeten röstades ned i riksdagen.

För att komma i gång med arbetet för en nollvision kallade regeringen arbetsmarknadens parter till ett arbetsmiljöstrategimöte i början på februari.

– Det ska följas av tre kunskapsseminarier där också arbetsmiljöforskare kommer att delta. Det första kunskapsseminariet är med fokus på just nollvision och gråa företag, säger Ylva Johansson.

Direkt efter strategimötet med arbetsmarknadens parter säger arbetsmarknadsministern att det var en bra stämning på mötet, alla kom och alla vet nu att regeringen är beredd att ta sin andel.

– Det kom fram en del spänstiga förslag, man vågar tänka lite nytt. Att inte bara jobba med traditionella arbetsmiljöverktyg utan också som till exempel med upphandlingsreglerna.

Andra idéer som kom upp var att jobba med attityder och att nya kolleger ska introduceras i arbetsmiljötänkande. Att inte följa reglerna ska vara en attitydutmanare.

– Vi ska ta fram en plan för nollvision, som ska bli som en hävstång, säger hon.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna-Zelmin-Ekenhem sa nyligen att en nollvision är en stilla nåd att be om. Är nollvision realistiskt, Ylva Johansson?

– Har man som vision att ingen ska behöva dö på jobbet kan jag inte tänka mig något annat än en nollvision. Det vore orimligt att ha som vision att till exempel 20 personer ska dö på jobbet, säger hon.

Regeringen har också i regleringsbrevet gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att särskilt granska de grå företagen.

Vad är gråa företag?

– Det är oseriösa företag, som sällan är med i någon arbetsgivarorganisation och som konkurrerar med dålig arbetsmiljö.

Det var fler dödsolyckor på jobbet 2014 jämfört med 2013, samtidigt var dessutom de som täcktes av kollektivavtalade försäkringar, som ger ersättning till dödsboet och efterlevande, färre. Av de 53 som dog på jobbet fanns bara 13, en knapp fjärdedel, med i försäkringsbolagets Afas statistik.

– Det är inte klokt, säger Ylva Johansson. Gråa och utländska företag kräver särskild behandling.

Enligt Arbetarskydds kartläggning var lastbilschaufförer den yrkesgrupp som drabbades av flest dödsolyckor förra året. Transports Martin Miljeteig efterlyser en ny lagstiftning där beställare får ansvar för arbetsmiljön. Som det nu är förlorar de företag som lägger pengar på arbetsmiljöarbete i konkurrensen med företag som inte bryr sig och därför kan vara billigare, anser Martin Miljeteig. Ett beställaransvar fanns också med på det tiopunktsprogram för bättre arbetsmiljö som Socialdemokraterna presenterade i riksdagen i december 2013.

När kommer regeringen att införa ett beställaransvar?

– Nu har vi avtalet i byggbranschen om ett huvudentreprenörsansvar som båda parter är nöjda med. Ett huvudentreprenörsansvar är en viktig del i en strategi för en bättre arbetsmiljö. Det kan vara något för andra parter att ta efter, säger Ylva Johansson. Dessutom kommer Anna Middelman att lägga ett förslag om att införa ett entreprenörsansvar i utstationeringslagen.

Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Middelman utreder hur tillämpnings­direktivet – det som hänger ihop med utstationeringsdirektivet – ska genomföras i Sverige. För att öka skyddet för utstationerade arbetstagare fick hon i höstas i uppdrag att också föreslå hur ett entreprenörsansvar kan införas i utstationeringslagen. Hon har till den 31 mars på sig.

Men dödsolyckor händer även på arbetsplatser som har både kollektivavtal och ett pågående arbetsmiljöarbete?

– Många arbetsgivare gör bra arbetsmiljöjobb, ändå sker det olyckor. Det kan bero på sådant som att regler inte alltid följs, säger Ylva Johansson.

Men sättet att arbeta mot en nollvision måste se olika ut beroende på om det är fråga om gråa företag eller seriösa.

– Man får ha olika strategier så att inte de seriösa företagen utsätts för mer kontroller och de oseriösa glider under radarn, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Bara 13 av de 53 hade stöd av försäkring

Så här många av döds­olyckorna ersattes av Afa de senaste sex åren.

Afa Försäkrings statistik över dödsolyckor i arbetet gäller bara de arbetsplatser där det finns kollektivavtal. Afa ägs av arbetsmarknadens parter och det är TFA, trygghetsförsäkringen vid arbetsskador, som blir aktuella vid dödsolyckor. Försäkringen ger ersättning till dödsboet, till efterlevande och till nära anhöriga som fått en chock av dödsfallet.

För 2014 finns 13 dödsolyckor med i Afas statistik. Siffran är visserligen preliminär, enligt Anna Weigelt, analytiker på Afa Försäkring, men det är mindre än en fjärdedel av de 53 dödsfallen i arbetet 2014 som Arbetarskydd har listat. Det vill säga att mindre än en fjärdedel omfattades av kollektivavtal. Mer än tre fjärdedelar dog på jobb där kollektivavtal saknades.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer