Viten ger god effekt - om de är höga nog

2012-10-21 23:00 Ann Norrby  
”Vitet ska vara avskräckande stort”, säger Håkan Edén på Arbetsmiljöverket.

Oftast räcker det att Arbetsmiljöverket hotar med vite för att få byggfirman ska ordna fallskydd eller restaurangen sätta skydd på skärmaskinen.– Men vitena måste vara tillräckligt stora så att arbetsgivaren inte bara kan betala och se glad ut, säger Håkan Edén på Arbetsmiljöverket.

Så gott som alla förelägganden och förbud som Arbetsmiljöverket utfärdar förenas med vite. Vitet ska stå i proportion till vad det kostar för arbetsgivaren att följa verkets beslut. Hur mycket det är bedöms från fall till fall.

– Vitet ska vara tillräckligt stort för att verka avskräckande, säger Håkan Edén.

Han är tillsynsdirektör för Arbetsmiljöverkets Stockholmsdistrikt och anser att viten är ett effektivt medel att få företagen, landstingen och kommunerna att följa arbetsmiljölagens regler.

Vitesbeloppen bestäms ute på distrikten tillsammans med de inspektörer som varit ute på en arbetsplats där något måste rättas till. Erfarenheter från liknande ärenden används också för att bestämma beloppet.

De senaste åren har drygt 800 förelägganden och förbud per år förenats med viten.

– I de allra flesta fall gör arbetsgivaren det vi begär, säger Håkan Edén.

Den arbetsgivare som inte gör det riskerar att vitesbeloppet höjs, som i fallen med sjukhussängarna som beskrivs härintill. Arbetsmiljöverket kan också utfärda ett löpande vite när arbetsgivaren ofta bryter mot regelverket. Det har använts mot bussbolag som inte sett till att det varit minst plus fem grader i bussarna när chaufförerna hämtat dem, vitet har då satts till 10 000 kronor per buss och dag.

15 miljoner kronor är hittills det högsta vitet som har varit knutet till ett förbud. Kemiföretaget Ineos i Stenungsund förbjöds hösten 2010 att använda en återvärmare därför att det fanns risk för att klorgas skulle läcka ut. Återvärmaren hade underkänts under våren, men företaget hade trots det fortsatt att använda den. Det stora vitet motiverades med företagets ekonomiska styrka och med att förbudet hade överträtts under flera månader. Ineos slutade bryta mot Arbetsmiljöverkets förbud efter hotet om mångmiljonvitet.

När ett företag, ett landsting eller en kommun inte följer förelägganden och förbud kan Arbetsmiljöverket begära att vitet döms ut. Det händer bara för ungefär fem procent av vitena. Ibland sänker domstolen vitet.

Håkan Edén anser att viten fungerar bra i det enskilda fallet. Men han vågar inte svara på om de också fungerar som varnande exempel för andra arbetsgivare:

– Det är en sak för brottsforskare att bedöma.

Förelägganden, förbud och viten

2008-2010 ledde Arbetsmiljöverkets inspektioner till ­sammanlagt mer än 800 förelägganden och förbud om året. De flesta förenades med vite. 74 viten dömdes ut.

År  Förelägganden och förbud

med vite (utan vite)

Utdömda viten
2008 824 (90) 39
2009 830 (59) 29
2010 886 (58) 6

 

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets regler och påföljder

Påföljder: Här är Arbetsmiljöverkets vapen

 • Om arbetsgivaren inte lever upp till Arbetsmiljöverkets krav, eller bryter mot verkets förbud, kan verket ansöka hos förvaltningsrätten om att vitet ska dömas ut. Domstolens dom kan överklagas till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.
   
 • För brott mot vissa av Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan verket utfärda en i förväg fastställd sanktionsavgift, ett slags böter. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten, vars dom kan överklagas till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.
   
 • Misstänkta brott mot arbetsmiljölagen kan Arbetsmiljöverket lämna till åklagarna vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Åklagarna kan utfärda ett strafföreläggande, som den som brutit mot lagen kan godta genom att betala företagsbot. Om föreläggandet inte godkänns kan åklagaren åtala. Åtalet bedöms av tingsrätt vars dom kan överklagas till hovrätt och Högsta domstolen.
   
 • Åklagarna vid riksenheten kan också åtala direkt. Det gör de exempelvis vid misstankar om vållande till annans sjukdom eller död.

   

Nya regler ska göra verket mäktigare

 • Sanktionsutredningen vill att alla föreläggande och förbud ska förenas med vite. I dag kan viten inte riktas mot statliga arbetsgivare.
   
 • Håkan Edén anser att det viktigaste förslaget från utredningen är att Arbetsmiljöverket ska kunna utfärda sanktionsavgifter mot flera brott. Då slipper de lämna över ärendena till polis och åklagare.
   
 • Färre blir inblandade och ärendena kommer att avgöras snabbare med en sådan ordning, anser Håkan Edén.
   
 • Han förutspår att det kommer att krävas mycket arbete för att göra verkets föreskrifter så tydliga att det är glasklart vad arbetsgivaren måste göra.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen