"Vi pratar med varandra och hjälps åt"

2021-12-06 09:22 Elisabet Örnerborg  
Huvudskyddsombudet Patrik Wik och säkerhetschefen Moa Ylvén på stålföretaget Ovako i Boxholm. Foto: Stefan Jerrevång.

SAMVERKAN. Samma mål men ibland olika syn på bästa vägen dit. Så summerar säkerhetschefen och huduskyddsombudet på stålföretaget Ovako läget för samverkan. Här är Arbetarskydds första artikel i flera om samverkan

Säkerhetschef Moa Ylvén på stålföretaget Ovako i Boxholm har just haft ett möte med huvudskyddsombudet, klubbordföranden och chefer från olika avdelningar för att diskutera säkerhetsåtgärder.  

ꟷ Det handlade om vad som är tekniskt möjligt, men också om vad som blir bäst för medarbetarna och att prioritera vad som ska göras först, säger hon.  

Du säger att samverkan med facket fungerar väldigt bra. Vad är grunden? Hur ofta träffas ni? 

ꟷ Vi har centrala skyddskommittémöten fyra gånger per år. Inför dem hålls lokala skyddsmöten, arbetsmiljöinventeringar och skyddsronder på de olika avdelningarna. Vi tar arbetsmiljöarbetet på allvar. Det visar också våra siffror där vi på koncernnivå har reducerat antalet olyckor med sjukskrivning per miljon arbetade timmar med hela 90 procent på sex år. 

Hon räknar upp vilka som deltar i skyddskommittémötena: Platschef, personalchef, säkerhetschef, alltså hon själv, underhållschef, avdelningschef, metallklubbens ordförande, huvudskyddsombud – ett för industrianställda och ett för tjänstemännen, företagshälsovården och en sekreterare som för protokoll.  

ꟷ Annars träffas vi dagligen, jag och IF Metalls huvudskyddsombud. Han har stor erfarenhet från produktionen och började som huvudskyddsombud strax innan jag kom hit som säkerhetschef 2018, säger Moa Ylvén. 

Patrik Wik, huvudskyddsombudet, instämmer: 

ꟷ Vi strävar mot samma mål, säkerhet. Vi pratar med varandra och hjälps åt. Vi har en samsyn om hur det ska vara men lite olika syn på vägen dit. Det är styrkan med att vara två, att man kan diskutera. 

Hos Ovako i Smedjebacken smälts skrot nertill fyrkantsämnen, det vill säga sex meter långa stålbitar, som sedan skickas via järnväg till Ovako i Boxholm. Där varmvalsas ämnena till flera hundra meter långa stänger. Produkterna används på många håll – till vägskrapor, isskrapor, fordon inom skogsindustrin och detaljer till järnvägen. 

ꟷ Vårt äldsta valsverk togs i drift på 60-talet. Det nyare på 80-talet. Det var andra krav då. Vi kan inte göra om dem. Vi får anpassa arbetet i stället, säger Patrik Wik. 

På Ovako i Boxholm arbetar cirka 35 tjänstemän och 190 industrianställda. Utsedda av IF Metall finns 17 skyddsombud och ett huvudskyddsombud. Patrik Wik är huvudskyddsombud på halvtid och företagets resurs, som innebär att han hjälper till med åtgärder, på halvtid. Han upplever att man pratar mer säkerhet nu. Förr var målet för arbetarna att få ut så många ton stål som möjligt. 

ꟷ Visst ligger det kvar mycket av det gamla att man ”jagar ton”.  Men nu kompisvaktar vi varandra, vi jobbar mer säkert, säger huvudskyddsombudet och tillägger: 

ꟷ Och tonvis av det varma stålet blir ändå valsat. 

Inom industrin är förstås den fysiska arbetsmiljön viktig. Jobbar ni med den psykosociala arbetsmiljön också? 

ꟷ Det här är en arbetsplats som historiskt sett har varit mansdominerad, men det är något som håller på att förändras. När kvinnorna började arbeta inom vår industri insåg man att jargongen ofta var alldeles för hård och rå, säger Patrik Wik.  

Han påpekar att Ovako är emot all typ av diskriminering och arbetar kontinuerligt med dessa frågor.  

ꟷ Alla anställda mår ju bättre av att ha en trevlig jargong på arbetsplatsen. Så jag, vår säkerhetschef och vår personalchef satte ihop en workshop om respektfullt bemötande. Tjänstemän och industrianställda deltog tillsammans i grupper om 12 till 15 personer. Vi hann hälften, sen kom pandemin. Planen är att återuppta workshoparna under 2022, säger Patrik Wik. 

Han tycker att samverkan fungerar bra, även om en del frågor är svåra att lösa. 

ꟷ Det kan handla om mycket pengar. Men vi är på rätt väg, säger huvudskyddsombudet. 

Säkerhetschef Moa Ylvén har en femårig maskiningenjörsutbildning från Luleå. Hon studerade särskilt interaktion mellan maskin och människa och har sedan varit projektledare för flytt och ombyggnation av stora maskiner och processtekniker i valsverk. Hon arbetade på Ovako i Hällefors när hon fick frågan att jobba som säkerhetschef i Boxholm för fyra år sedan. 

ꟷ Fack och arbetsgivare vill samma sak, ha en säker arbetsplats. Vi har samma mål, vi vill förbättra och göra det bästa för orten och företaget.  

Vad händer om du inte får dina chefer med på en förbättring som både du och huvudskyddsombudet tycker behövs? 

ꟷ Vi har alltid lagstiftningen som grund. Det handlar om att ha en dialog och att ta hjälp av dem som har rätt kunskap, säger Moa Ylvén. 

Bosse Nilsson har jobbat på företaget sedan 1980, sedan cirka 15 år på heltid som Metallklubbens ordförande.  

ꟷ  Grunden för samverkan är kollektivavtalet, arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen. Att ha skyddsronder, skyddsombud och huvudskyddsombud är en naturlig del i arbetet, en tradition. Säkerheten ligger både i företagets och vårt intresse. 

Det där med tradition håller personalchef Lolita Ericsson med om. Hon kom till Ovako 2016 från ett annat stålföretag på orten. 

ꟷ Vi har lite av en bruksmentalitet som gör att samsynen finns. Bruket har alltid varit en väldigt stor del av samhället. Vi har en grundsyn att vi alla sitter i samma båt, vare sig man sitter på en chefspost eller på den fackliga sidan. Vi vill att det ska vara en hållbar verksamhet, både för våra anställda, för företaget och för Boxholm.  

Frågor diskuteras tidigt, de bollar förslag med varandra, menar hon.  

ꟷ Vi som företagsrepresentanter kanske inte alltid hittar den bästa lösningen. Ibland kan det vara den fackliga sidan som hittar den bästa lösningen. Det är därför viktigt att vi samarbetar, säger Lolita Ericsson.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö