Verket hoppas på anonyma anmälningar

2016-04-17 23:00 Karin Nilsson  

Ny tjänst. En visselblåsarfunktion på Arbetsmiljöverkets hemsida ska få fart på anmälningar om farliga maskiner och produkter. Konkurrenter uppmanas att anmäla varandra.

– Tillverkar man vinkelslipar vet man ganska väl vilka andra tillverkare som finns och om de är seriösa eller skojare. Vissa konkurrerar på felaktiga grunder och tillverkarna har bättre koll på det här än vi, säger Arbetsmiljöverkets Stefan Nygård, som har varit med och tagit fram tjänsten.

Arbetsmiljöverket är en av flera myndigheter som ansvarar för att kontrollera att olika typer av maskiner inte är farliga för sina användare. Det gäller allt från små maskiner som mutterdragare till vedklyvar och vindkraftverk. Med möjligheten att anmäla farliga eller bristfälliga produkter via Arbetsmiljöverkets hemsida hoppas myndigheten få in fler anmälningar. Tjänsten är öppen för alla, men verket hoppas särskilt på fler anmälningar från företag.

– Vi tror att det finns fler brister och problem än vi får in. Alla orkar inte ringa och det är lättare att fylla i på nätet.

Funktionen startade i slutet av förra året och det verkar ha kommit in fler anmälningar än vanligt.

– Det brukar vara 20–30 anmälningar per år och jag uppskattar att det kommit in 10–20 stycken på bara tre månader med den nya funktionen, säger Stefan Nygård.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att under 2015–2018 stärka sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljölagstiftningen för att få konkurrensfördelar. Hur många som hittills anmält en konkurrent vet inte Stefan Nygård, men han tror att de kommer att bli fler än tidigare. Att anmälaren dessutom kan vara anonym i den nya e-tjänsten tror han är en tillgång. För företagen är det förstås billigare att anmäla via Arbetsmiljöverkets hemsida än att koppla in en advokat.

– En del vill inte skylta med att de anmäler en konkurrent. Det förekommer att företag går genom advokatbyråer för att kunna vara anonyma.

Finns det risk för att anonymiteten leder till att verktyget används för att sätta krokben för konkurrenter?

– Det är klart en sådan risk finns, men illegal konkurrens ska förhindras, säger Stefan Nygård.

Göran Lundmark, marknadskontrollsamordnare på myndigheten Swedac, tror att själva det faktum att det blir lättare att anmäla kan innebära att konkurrenter anmäler varandra oftare. Det gäller att myndigheten gör sin egen bedömning av anmälan. Rätt använt kan anmälningsverktyget ge ett bra underlag för att göra riktade marknadskontroller, tycker han.

– Det kan vara bra att utvärdera anmälan för att se om den verkligen avser hälso- eller säkerhetsbrister eller hitta mönster.

Just så jobbar verket numera, enligt Monica Torgrip, enhetschef på teknikenheten på Arbetsmiljöverket.

– Vi samlar ihop tipsen och använder dem till större projekt.

Arbetsmiljöverket kan hota med böter

• Under 2015 öppnade verket ungefär 200 ärenden inom marknadskontrollen. Tips kommer bland annat från arbetsmiljöinspektionerna. Under förra året kom drygt 15 tips från allmänheten och konkurrenter.

• Verket kontrollerar bland annat att produkterna är CE-märkta.

• Om brister upptäcks skriver Arbetsmiljöverket till tillverkaren. I nästan alla fall korrigeras felet.

• Farliga produkter kan få försäljningsförbud. Krav kan också ställas att tillver­karen tar in och åtgärdar alla produkter som sålts eller korrigerar på plats.

• Om tillverkaren inte rättar sig kan verket hota med böter. Det händer i 5–10 ärenden per år.

• Anmälan om farliga eller bristfälliga produkter kan göras via telefon, brev, mejl och sedan 15 december 2015 även på verkets hemsida.

Många har ansvar för kontroll

16 myndigheter har ansvar för marknadskontroll inom olika produktområden. Förutom Arbetsmiljöverket bland annat även Konsumentverket (konsumentprodukter), Elsäkerhetsverket (elektrisk utrustning), Räddningsverket (gasflaskor) och Boverket (byggprodukter och hissar). Myndigheten Swedac har samordningsansvaret för marknadskontrollen.

Källa: Arbetsmiljöverket. Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö