Vänstern vill stoppa gräddfil för småföretag

2014-04-17 07:00 Anna de Lima Fagerlind  
EU-kommissionen föreslår att företag med färre än 250 anställda ska undantas från vissa arbetsmiljökrav. Samtidigt visar EU:s statistik att över 80 procent av alla olyckor sker i små och medelstora företag. Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade. Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Mindre företag kan slippa flera arbetsmiljökrav om EU:s önskan att förenkla regler blir verklighet. Svenska politiker är starkt oroade:<br>– Vi kommer ta upp den kampen, säger Malin Björk (V).

Det sittande EU-parlamentet är positivt till förslaget om nytt regelverk. EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) är starkt kritisk till EU-kommissionens initiativ.

– En regelförenkling kan vara vettigt i sig, men när det gäller arbetsmiljö har initiativet hamnat helt snett. Det får inte bli andra regler för små och medelstora företag.

Det pågående arbetet för att förenkla EU:s regelverk på flera områden heter Regulatory fitness and performance programme (Refit). I den senaste rekommendationen föreslår EU-kommissionen att små och medelstora företag med upp till 250 anställda ska undantas från vissa regler, däribland flera arbetsmiljökrav.

Detta trots att de flesta arbetsolyckor inom EU sker i små och medelstora företag.

EU-parlamentet har redan röstat ja till att gå vidare med rekommendationen, som nu behandlas i parlamentets utskott. Men någon lagstiftning om Refit är antagligen inte aktuellt förrän efter EU-valet.

Vänsterpartiet hoppas att sista ordet inte är sagt i frågan.

– Vi kommer ta upp den kampen igen. Vi tänker inte acceptera att arbetsmiljöregler undergrävs för att man vill regelförenkla, säger EU-parlamentarikern Malin Björk (V).

Folkpartiet och Centerpartiet anser däremot att regelförenklingarna måste bedömas från fall till fall.

– Mycket av skyddet är utformat för större arbetsplatser, därför diskuterar man undantag för mindre företag. De har helt andra resurser än de stora industrikoncernerna, säger Fredrick Federley (C), kandidat till EU-parlamentet.

Men det får inte bli rättslöst, påpekar han. EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) håller med.

– Arbetstagare i mindre företag ska inte särbehandlas eller utsättas för större risker än arbetstagare i stora företag.

I Refit-initiativet föreslås också att de lägre kraven för mindre företag ska bli ett tak, i stället för ett golv. Det vänder sig både Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet emot. De anser att de enskilda länderna måste få ha ett starkare skydd än EU:s miniminivå.

– Det är självklart viktigt att detta ska gälla och vara möjligt även framöver, säger Cecilia Wikström.

Arbetslyckorna i EU bedöms ha minskat med 25 procent under perioden 2007-2012, i enlighet med målet i EU-kommissionens arbetsmiljöstrategi. Men sedan dess har ingen ny strategi utformats för arbetsmiljöarbetet, något som både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet efterfrågar.

– Vi måste jobba mer med arbetsmiljön än vi har gjort. Bra arbetsmiljö är väldigt viktigt, för individen, men också för samhällsekonomin, säger Olle Ludvigsson.

 

För dig som är prenumerant: Logga in och läs partiernas svar på frågan ”Hur vill ni förändra arbetsmiljön i EU?”

Olyckor vanligast i mindre företag

  • 82 procent av alla arbetsskador och 90 procent av alla dödsolyckor i EU sker i företag med färre än 250 anställda.
  • De branscher som är mest olycksdrabbade är bygg, jordbruk, transport och sjukvård.
  • Unga, äldre, invandrare och arbetstagare med otrygga anställningar löper högre risk att råka ut för en arbetsolycka eller arbetssjukdom än andra.
  • Varje år förlorar arbetstagare inom EU sammanlagt en miljard euro i inkomst på grund av arbetsolyckor eller sjukdomar.
  • Enligt utvärderingen av EU:s senaste arbetsmiljöstrategi minskade olyckorna med cirka 25 procent under 2007-2012, medan arbetssjukdomarna inte minskade alls.
  • I utvärderingen påpekas att det finns andra faktorer som påverkar minskningen av arbetsolyckorna, särskilt den ekonomiska krisen. Därför går det inte att fastställa hur stor effekt EU:s strategi egentligen har haft.
  • Utvärderingen efterlyser en ny arbetsmiljöstrategi, med större fokus på stress, muskulära sjukdomar och dödsfall orsakade av cancer. Den nya strategin bör inrikta sig särskilt på små och medelstora företag, och uppmuntra forskning om kommande hälsorisker, utveckla mätsystem, samt ta fram strategier för att hantera riskerna med den åldrande arbetskraften.

Källa: EU-kommissionen

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö