Vad gör vi åt jobbiga medarbetaren?

Lise-Lotte Argulander, Mats Palm och Maria Steinberg

EXPERTFRÅGAN. Vår arbetskamrat kritiserar oss ständigt, hävdar att vi gör fel och slarvar. Nu mår hela arbetslaget dåligt och chefen orkar inte ta tag i detta. Vad kan vi göra?

EXPERTSVAR:

Lise-Lotte Argulander, förbundsjurist hos Visita:

”Varje arbetstagare är skyldig att bidra med samarbete och till en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att förebygga risker och undersöka arbetsmiljön för att uppnå en så bra arbetsmiljö som möjligt. Men egentligen kan alla arbetstagare, skyddsombud eller fackliga företrädare hjälpa till i ett sådant här läge och sätta igång ett samtal på arbetsplatsen om hur det står till med samarbetet och på så sätt skapa utrymme för att chefen ska orka stå på sig och ta tag i problemet. Ibland kan det också hjälpa att tala med chefens chef för att få igång ett bättre arbetsklimat.”

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett verkstadsföretag:

”Det är inte arbetskamratens roll att kritisera och påpeka brister, sånt har vi chefer till... Chefen leder och fördelar arbetet och ska också, fortlöpande, undersöka klimatet på arbetsplatsen, såväl fysiskt som psykosocialt. Chefen ansvarar för att organisationen är fungerande och att alla i laget är utbildade för arbetsuppgiften och att instruktioner finns för att utföra arbetet på rätt sätt. Klarar chefen inte att leda sin avdelning, då har chefen en chef. Ta kontakt med ditt lokala fack, skyddsombud eller se till att frågan kommer upp i skyddskommittén för att få stöttning.”

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

”Om chefen inte tar sitt ansvar för problemet, ska arbetstagarna vända sig till sitt skyddsombud. Skyddsombudet ska då ta upp kränkningarna med chefen. Vidtar chefen inga åtgärder kan skyddsombuden gå till en högre chef, om det finns en sådan. I sista hand kan skyddsombuden efter att ha vänt sig till sina chefer vända sig till Arbetsmiljöverket. Verket kan då ställa krav enligt föreskriften om Kränkande särbehandling AFS 1993:17. Kom ihåg att Arbetsmiljöverket endast kan ställa krav i framtiden att arbetsgivaren skall verka för att liknande kränkningar förebyggs.”

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen