Utomhusjobben saknar skyddsregler

2017-06-19 00:00 Peter Pettersson  
Alf Klang, mättekniker vid lantmäteriet i Kristianstad, tillhör den yrkesgrupp som utsätts för de högsta doserna av UV-strålning i sitt arbete.

Larmrapporterna om ökningen av hudcancerfallen blir allt fler.Men för dem som arbetar utomhus finns inga regler eller rikt­värden.– Det har inte gått att nå någon enighet om det på europeisk nivå, säger docent Per Nylén på Arbetsmiljöverket.

Under de senaste tio åren har an­talet fall av malignt melanom i Sverige ökat kraftigt. Mellan 2004 och 2014 nästan fördubblades antalet personer som diagnosticerades med sjukdomen, då ökningen, enligt Cancerfondens statistik, var 87 procent.

Utomhusarbete ökar risken för hudcancer. Men i Sverige finns inga regler för hur anställda som arbetar utomhus ska skydda sig. Det finns däremot regler för hur stor artificiell uv-strålning man får utsättas för på jobbet.

– På europeisk nivå har det inte gått att ena synsätten från södra Europa med dem vi nordbor har. Vi är mera ljushyllta och utsätts inte för stark uv-strålning under lika stor del av året, säger Per Nylén.

Euromelanoma, ett samarbete mellan hudcancerspecialister i Europa, lät förra året testpersoner i utsatta yrkesgrupper bära uv-mätare på jobbet. Den grupp som utsattes för de högsta stråldoserna var mättekniken inom lantmäteri. Men inte heller de har några särskilda instruktioner för hur de ska bete sig för att minska riskerna med uv-strålningen.

– Det är inget jag har hört talas om under alla de år jag haft det här jobbet. Vi som sysslar med fältarbete är ju ute ganska frekvent under stora delar av året vilket väder det än må vara, säger Alf Klang, som arbetar som mättekniker med Kristianstad som bas.

Arbetsgivaren har alltid ansvar för att arbetsmiljön är säker, men hur man ska uppfylla det ansvaret när det gäller utomhusarbetande är oklart.

– Statistiskt sett är det dock de som arbetar inomhus som oftast drabbas av hudcancer. De som vistas utomhus mycket får något tjockare hud vilket tros bidra till att de inte drabbas lika lätt, säger Per Nylén.

Det är lättare att reglera uv-strålning inomhus än att reglera solexponering. Men även de regleringarna bidrar till att minska riskerna.

– Det är givetvis så att om vi kan minska riskerna där så är det positivt. För utomhusarbete är det svårare, säger Per Nylén.

De som utsatts för många brännskador av solen löper större risk att drabbas av hudcancer. Trots det ökade antalet fall av sjukdomen är prognosen god. Enligt Cancerfonden botas 80–85 procent av alla patienter med malignt melanom om sjukdomen upptäcks i tid.

Det här ökar cancerrisken

Du har högre risk för malignt melanom om du:

• Har ljus hud och lätt blir solbränd.

• Blev bränd i solen under barndomen.

• Tillbringar eller har tillbringat mycket tid i solen (arbete utomhus eller på fritiden).

• Utsätter dig för regelbunden solexponering (till exempel på semestern).

• Solar i solarium eller har gjort det.

• Har hudcancer i familjen.

• Är äldre än 50 år.

• Har genomgått en organtransplantation.

Peter Pettersson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer