Unionen: Företaget har brustit i lojalitet

2019-03-08 00:00 Mikael Kindbom  

STÄMNING. I ett unikt mål vänder sig Unionen till Arbetsdomstolen och kräver skadestånd för lojalitetsbrott mot en anställd. Unionen menar att den anställde säljaren behandlats så illa av sin arbetsgivare att det är att betrakta som brott mot kollektivavtalets lojalitetsplikt.

Stämningen i AD är mot ett skoföretag och Svensk Handel för brott mot kollektivavtalets lojalitetsplikt och för brott mot föräldraledighetslagen. Det gäller en medlem som arbetat som försäljare av skor och som enligt förbundet drabbats av svåra arbetsmiljöproblem. Arbetsbelastningen ska ha varit hög och uppföljningen dålig från arbetsgivarens sida.

Säljaren uppges också ha utsatts för kränkande särbehandling genom upprepade verbala angrepp från en representant för företaget. Han ska bland annat ha anklagats för att vara Sveriges sämsta säljare. Förbundet anser att arbets­givaren har visat bristande respekt för säljaren.

– Arbetsgivaren har vid flera tillfällen betett sig väldigt kränkande mot medlemmen. Detta är inte ett beteende som en arbetstagare ska behöva acceptera, säger Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen och ombud i målet.

Hon åberopar Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och menar att medlemmen utsatts för kränkande särbehandling. Fallet hade kunnat drivas som ett arbetsmiljöärende, men i stället har Unionen valt att vända sig till Arbetsdomstolen.

– Det är väldigt sällsynt, berättar Elisabet Ohlsson.

Men Elisabet Ohlsson poängterar att det krävs att företaget har ett kollektivavtal för att få fallet prövat i AD och det måste vara fråga om allvarliga brister i arbetsmiljön, exempelvis kränkande särbehandling. I det nu aktuella kollektivavtalet – Handels tjänstemannaavtal – liksom i de flesta andra kollektivavtal finns en lojalitetsplikt som gäller både arbetstagaren och arbetsgivaren. Den åberopar nu Unionen mot skoföretaget och Svensk Handel.

Lojalitetsbrott är det annars mest arbetsgivaren som åberopar.

– För arbetstagaren är det ofta mycket svårare att styrka lojalitetsbrott från arbets­givarens sida och det är därför vi ser så väldigt få stämningar av det här slaget, säger Elisabet Ohlsson.

Vid brister i arbetsmiljön där man åberopar arbetsmiljölagen är det däremot arbetsgivaren som har utredningsansvaret. Syftet med en sådan utredning är att komma till rätta med problemen, inte att kompensera den drabbade.

Elisabet Olsson lyfter fram fördelen att det går att kräva skadestånd för den enskilde i AD, vilket inte är möjligt när saken anmäls till Arbetsmiljöverket.

– Vid en arbetsrättslig tvist är frågan om kompensation till den som har drabbats central. Det är för övrigt fullt möjligt att använda båda förfaringssätten, det vill säga att först angripa problemet genom arbetsmiljölagen och sedan, om problemen kvarstår, begära skadestånd för brott mot lojalitetsplikten.

Elisabet Olsson skulle gärna se fler mål i Arbetsdomstolen gällande arbetsgivarnas lojalitetsplikt.

– Det har varit väldigt mycket fokus på arbetstagares lojalitetsplikt och alldeles för lite på arbetsgivarens lojalitetsplikt. Jag skulle gärna se mer praxis på det området, säger hon.

I den bristande lojaliteten lägger förbundet också det förhållandet att säljaren nekades föräldraledighet under sommaren 2018, vilken han ansökte om i god tid. Därmed missgynnades han i strid med föräldraledighetslagen, vilket också är ett brott som förbundet begär skadestånd för.

Förbundet begär 100 000 kronor till medlemmen för brott mot föräldraledighetslagen och lojalitetsplikten, och 30 000 kr till förbundet för brott mot lojalitetsplikten.

Lagen och lojalitetsplikt

Ingen kompensation i arbetsmiljö­reglerna

”Arbetsmiljölagstiftningens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall, och reglerar inte frågor om kompensation och skuld.”

De allmänna råden till 14 § i före­skriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Lojalitetsplikten

”Förhållandet mellan arbets­givare och tjänstemän grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende.”

Avsnitt 3.1 i Handelns tjänste­mannaavtal.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen