Tingsrätten jämkade företagsbot för fall

2020-02-14 00:00 Karin Nilsson  

Fälld. Snickaren föll genom ett hål i taket och skadade sig svårt. Åklagaren krävde 300 000 kronor i företagsbot. Tingsrätten sänker den.

Den 26 januari 2016 föll en anställd i bolaget JV Västbygg AB tre meter från ett tak på en villa. Han föll genom ett hål som var upptaget för att kunna sätta i ett fönster. Han slog i en betongplatta och fick olika skallskador, bland annat stötskador och blödning på hjärnan, brott på ansiktsskelettet och skallbasen samt bestående hörselnedsättning.

Åklagaren: Bo Lindgren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål ansåg att skyddsansvarig i bolaget av oaktsamhet inte gjort vad som krävs. Skyddsansvarig skulle ha sett till att det fanns fallskydd eller annan tillgänglig skyddsutrustning. Arbetstagaren hade inte heller fått tillräckliga instruktioner för arbetet. Åklagaren krävde att JV Västbygg skulle betala 350 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrottet vållande till kroppsskada.

Bolaget: Företrädare för bolaget anser inte att de har gjort fel och vill inte betala någon företagsbot. De ifrågasätter inte att en straffbar gärning har begåtts men påpekar att de endast hyrde ut sin anställde till ett annat bolag. Det var det bolaget, Mölndals Bygg, som hade arbetsmiljöansvaret. JV Västbygg menar också att den anställde själv, eftersom han var utbildad snickare, varit medvållande.

Tingsrätten: Varbergs tingsrätt konstaterar att snickaren fick sin lön och sitt arbete av JV Västbygg och att det inte råder någon tvekan om att JV Västbygg är arbetsgivare. Utgångspunkten är därför att bolaget också hade arbetsmiljöansvaret för honom. Arbetsmiljöansvaret omfattar även arbete som utförs på arbetsplatser utanför arbetsgivarens rådighet. I vissa fall finns dock skyldigheter även för andra än arbetsgivare. I detta fall har JV Västbyggs företrädare i form av vd:n både vistats på och utfört arbete på arbetsplatsen tillsammans med snickaren. Arbetsmiljöansvaret hamnar därför på JV Västbygg.

Tingsrätten noterar bland annat att hål i tak eller liknande utan dröjsmål ska förses med skyddsräcke eller skyddstäckning. Genom bildbevis och förhörsuppgifter står det klart att det varken fanns fast fallskydd eller personlig skyddsutrustning vid olyckstillfället.

Domslut: Bolaget har av oaktsamhet begått arbetsmiljöbrottet vållande till kroppsskada. Tingsrätten delar åklagarens uppfattning att företagsboten bör bestämmas till 350 000 kronor. Av hänsyn till bolagets dåliga ekonomi och att åtalet inte väcktes förrän drygt tre år efter att olyckan skedde finns det dock skäl att jämka boten. Tingsrätten bedömer därför att företagsboten ska sättas ned till 150 000 kronor.

Domen har inte överklagats.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö