”Tingsrätten har gjort fel”

2021-11-10 10:23 Karin Nilsson  
Domen från Gävle tingsrätt kom den 25 oktober. Foto: Fredrik Sandberg /TT

DOM. Gävle tingsrätt friar företagaren efter praktikantens skada. Fel beslut, enligt åklagare Stig Andersson som menar att företagaren visste att sågen kärvade.

Den 17 oktober 2019 skadades en praktikant när han skulle kapa reglar på en kombinerad kap- och geringssåg. Under arbetet kom hans ena hand in i sågens riskområde, sågklingan, och han sågade sig i ena handen så att tre fingrar skadades.

Kammaråklagare Stig Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål krävde att företagaren med enskild firma, där praktikanten var anställd, skulle betala 300 000 kronor i företagsbot. Enligt åklagaren visste företagaren att det fanns problem med sågen. Trots det genomfördes inte en tillräcklig riskbedömning och riskanalys. Hade det gjorts och förebyggande åtgärder vidtagits hade praktikanten med stor sannolikhet aldrig skadats, anser åklagaren.

Företagaren håller inte med om åklagarens beskrivning av vad som hänt. Enligt honom var sågens skydd inte bristfälligt och det kärvade inte till följd av förslitning.

I tingsrätten har det hållits förhör med både företagaren och praktikanten.

Gävle tingsrätt bedömer att de berättelser som lämnats inte tyder på att den omständighet som åklagaren hävdat har orsakat olyckan har gjort det. Företagaren ska därför inte betala företagsbot. Tingsrätten utvecklar inte sina skäl mer än så och skriver att ”…vid en så kallad frikännande dom ankommer det inte på en underrätt att formulera sina domskäl på ett sådant vis att det dels framstår som att den anklagade begått en klandervärd handling samt dels kan uppfattas som en vägledning för fällande dom.”

Åklagare Stig Andersson anser att tingsrätten resonerar fel och överklagar nu domen från den 25 oktober. Enligt åklagaren har företagaren uppgett att han samma dag som olyckan inträffat rengjort sågen då skyddet kärvade. Praktikanten, som skadade sig, har också berättat att företagaren sagt att han skulle ta hem sågen över helgen för att rengöra den bättre. I ett yttrande från besiktnings- och produktcertifieringsverksamheten Svensk Maskinprovning inom RISE har det framkommit att skyddet på den aktuella sågen fastnar i sitt öppna läge vid 10 till 30 procent av försöken och att den troliga orsaken är förslitning av skyddets mekanism. Åklagaren menar sammanfattningsvis att företagaren hade kunskap om bristen och att han åtgärdade bristen tillfälligt samma dag som olyckan. Han gjorde dock inte mer än så. En otillräcklig riskbedömning av företagaren ledde till att praktikanten skadade sig.

Nu vill åklagaren att Hovrätten för nedre Norrland tittar på målet.

 

 

 

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö