Till- och frånluftsflödena inte mätta hos förbundet

2018-08-10 00:00 Karin Nilsson  

Den 8 juni 2016 beslutade ­Arbetsmiljöverket att Lapplands kommunalförbund senast den 1 oktober 2016 skulle vidta vissa åtgärder för att undanröja brister i arbetsmiljön. Kravet är förenat med ett vite om 200 000 kronor. Arbetsmiljöverket ansåg att förbundet inte uppfyllde det krav som gällde mätningar av till- och frånluftsflöden. Verket ansökte därför hos förvaltningsrätten om att de skulle döma ut ett jämkat vite om 100 000 kronor.

Lapplands kommunal­förbund motsatte sig ansökan. De ansåg att det funnits oklarheter om vem som skulle göra vad och hänvisar till att en underrättelse har tillställts Gällivare kommun i egenskap av fastighetsägare.

Förvaltningsrätten påpekar att kommunförbundet inte har bestridit att det inte har uppfyllt kravet om mätningar av luftflödena. Det framgår även av mejlkonversation mellan kommunförbundet och Arbetsmiljö­verket. Rätten bifaller verkets ansökan och dömer ut vitet.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö