Stress skadligt för din hörsel

2012-06-17 23:00 Elisabeth Vene  

Stress är ett dödligt hot för hörselcellerna. Det har svenska forskare för första gången kunnat påvisa i experiment på såväl möss som människor.

Att buller är farligt för hörseln är välkänt. Men att stress kan orsaka hörselnedsättning var en överraskning för forskarna på Karolinska institutet.

– Resultaten från musförsöken var jättetydliga, säger Barbara Canlon, professor i hörselfysiologi vid Centrum för hörselforskning, där hon leder en stor studie kring hörsel och stress.

Forskarna har upptäckt att det inne i hörselsnäckan finns celler som tar upp stresshormonet kortisol. Det är samma typ av celler som finns i hjärnan, hjärtat och musklerna. Vad de gör i hörselsnäckan vet forskarna ännu inte. Men anar att de precis som på andra ställen i kroppen fungerar som skydd vid en plötslig attack, ett skadligt buller i hörselsnäckans fall. Celler förstörs vid långvarigt, konstant påslag av kortisol. Cellerna i hjärnan, som dör vid långvarig stress, kan förnyas. Det gäller inte cellerna i hörselsnäckan. Hörselskadan är för alltid.

Den stora studien som Barbara Canlon leder görs tillsammans med bland annat Dan Hasson och Töres Theorell vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Resultaten från studien på de stressade mössen var så intressanta att Barbara Canlon tänkte att det skulle vara kul att testa på människor.

– Vi vill förstå in i minsta äggviteämne vad som händer i hörselsnäckan vid hörselnedsättning, vi har liten kunskap kring detta.

Tillsammans med Stressforskningsinstitutet gjordes en stor enkätundersökning av människor i olika stadier av utbrändhet och en frisk kontrollgrupp. Hörseln testades på tre olika vis före och efter att testpersonerna utsatts för akut stress med olika standardmetoder. Resultatet var att de som hade hög utbrändhetsnivå uthärdade betydligt mindre ljudstyrka och stress än kontrollgruppen.

– Det här är första gången man har påvisat att stress påverkar hörseln hos människor, säger Barbara Canlon.

Nästa steg är att hitta nya metoder att förhindra att cellerna dör liksom att finna behandling.

Nedsatt hörsel är ett växande problem. Forskarna på Stressforskningsinstitutet uppskattar att 30 procent av Sveriges befolkning har hörselproblem. Tidigare var den siffran 15 procent. Nu är det många som redan i 40-årsåldern upplever att det är svårt att uppfatta tal i bullrig miljö. Förut gällde problemet bland 65-plussare.

En upptäckt i Barbara Canlons studie är att tinnitus är vanligare bland försökspersonerna på hög utbrändhetsnivå än bland de andra.

Ingen vet riktigt vad tinnitus är. Man vet att kraftigt buller ökar risken. Men det finns de som inte har utsatts för buller och ändå har tinnitus. Antalet drabbade ökar hela tiden.

Boten är långt borta, eftersom forskarna inte vet om oljudet sitter i hörselsnäckan eller i hörselbanan till hjärnan. Barbara Canlon berättar att när man skannar hjärnan på en person med tinnitus, är det inga problem med själva hörselbanan. Medan områden i hjärnan som har med emotionell stress att göra är tydligt påverkade.

En psykolog i forskargruppen, Karin Villaume, är intresserad av att undersöka om personlighetsdrag spelar in. Teorin är att det finns samband mellan negativ livshållning och tinnitus.

– Det är också väldigt intressant. I så fall skulle man kunna ta hänsyn till att stressnivån hos de här individerna gör att de hotas av tinnitus och hörselnedsättning.

Vi exponeras för mycket mer ljud än för 40 år sedan. Musik i hörlurar rakt in i öronen åtta timmar om dagen i åratal försämrar hörseln gradvis i ett långsamt förlopp.

– De som är 20 känner inget i dag. När de är 40 kommer de att märka.

Kolla din hörsel med app

Nya metoder ska upptäcka hörselskador i ett tidigt skede. Forskarna utvecklar en app, som man snabbt kan testa stora grupper med. – Vi kan komma till arbetsplatser och screena hela personalen, det går mycket snabbare än att skicka alla till audiologen, säger Barbara Canlon.

Med en kalibrerad Ipad kan man enkelt testa dels det vanliga, uppfatta olika toner, dels tal i brus och så vid vilken intensitet ljudet blir obehagligt högt. Målet är att testet ska ta sammanlaget fem minuter –Det hjälper att sortera ut vilka som måste göra ett ordentligt hörseltest.

Appen ska testas i höst på tio företag.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen