Straff byts mot avgifter vid risk

2013-10-20 23:00 Ann Norrby  

Ju farligare desto högre avgift. Och företag med fler anställda ska få betala mer. Så föreslår Arbetsmiljöverket att sanktionsavgifterna ska utformas.

Att låta gravida fortsätta att dyka hör till de allra allvarligaste regelbrotten. En kvinna som väntar barn eller ammar riskerar både sin egen och barnets hälsa om hon dyker. Ett företag som inte ser till att hon får andra arbetsuppgifter kan få betala den högsta sanktionsavgiften, 1 000 000 kronor.

Riksdagen har redan bestämt att sanktionsavgifter ska användas mer från halvårsskiftet. Avgifterna ska ersätta straff när det gäller att förebygga arbetsmiljöbrott. Redan nu finns det sanktionsavgifter för exempelvis brott mot reglerna om rivning av asbest och besiktning av tryckkärl. Det är förvaltningsrätten som dömer ut dem och domarna kan överklagas.

Tanken är att brott mot arbetsmiljölagens regler hindras mer effektivt med sanktionsavgifter än med straff. Avgifterna ska även göra det enklare att förstå reglerna.

Arbetsmiljöverket har hittills gått igenom 88 av sina totalt 122 bestämmelser som i dag är straffsanktionerade. De gäller allt från medicinska kontroller till fallskydd. Avgifter föreslås bara för sådana bestämmelser som är tydliga och enkla att förstå. De övriga 34 bestämmelserna håller på att ses över, en del av dem kommer att upphävas.

Avgifternas storlek ska bestämmas utifrån dels vilken risk ett regelbrott medför, dels hur många sysselsatta som utsätts för risken, anser Arbetsmiljöverket. Både anställda och inhyrda räknas som sysselsatta. Den högsta avgiften föreslås bli 1 000 000 kronor och den lägsta 5 000 kronor. Regelbrott som innebär att anställda utsätts för livsfara eller riskerar att skadas allvarligt föreslås få de högsta avgifterna. De lägsta avgifterna föreslås för brott mot regler om dokumentation.

I dag är böter det vanligaste straffet för brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter och preskriptionstiden är två år. När böterna ersätts med avgifter förlängs tiden till fem år.

En annan följd av bytet från bötesstraff till sanktionsavgift är att det blir företaget som får betala avgiften, medan böterna har betalats av en ansvarig person.

Arbetsmiljöverkets förslag går nu ut på remiss.

Detta händer i politiken

  • Olyckor bedöms som brott

Om någon skadas, omkommer eller utsätts för fara i arbetslivet, ska domstolarna fortfarande bedöma om brotten vållande till annans död eller kroppsskada eller framkallande av fara begåtts.

  • Extrapengar

Regeringen vill ge Arbetsmiljöverket fyra miljoner kronor extra nästa år för de utgifter som det nya systemet med sanktionsavgifter för med sig. Pengarna ska bland annat användas till att utbilda verkets inspektörer.

  • Motion

Vänsterpartiet anser att den högsta sanktionsavgiften ska vara högre än 1 000 000 kronor. Partiet föreslår att den i stället blir 50 prisbasbelopp, vilket i dag motsvarar 2 250 000 kronor. Förslaget finns i en av partiets riksdagsmotioner.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen