Sökes: Fler kvinnor för ökad säkerhet på bygget

2020-12-04 00:00 Lena Gunnars  

Önskemål. Fler kvinnor i byggbranschen ska göra byggbranschen säkrare. Det är i alla fall en förväntan som finns ute på byggarbetsplatserna, visar en ny avhandling.

Trots att byggbranschen arbetar med säkerhetsfrågorna är anställda i byggbranschen fortfarande överrepresenterade i arbetsskadestatistiken. Maria Johansson, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har med sin forskning försökt bidra med kunskap om varför. I sin avhandling har hon intervjuat ett tjugotal personer, där hälften arbetar på byggarbetsplatser, om hur de tolkar och förstår arbetsmiljö och säkerhet på dessa arbetsplatser. Övriga intervjuade är representanter från arbetsmarknadens parter och personal från företagshälsovården.

Alla ger en samstämmig bild av att det satsas mycket på arbetsmiljön och säkerheten i byggbranschen, konstaterar Maria Johansson.

– Men det finns en uppfattning från byggarbetarnas sida att de tycker att de själva borde ta ett större ansvar för sin säkerhet. Det är intressant att de inte tycker att organisationen borde göra mer, säger hon.

Byggarbetarna beskriver i studien hur de företag de arbetar åt bidragit med både information och kunskap om hur man arbetar på ett säkert sätt.

– Men sedan när det ska omsättas i praktiken säger de att det ändå är lätt hänt att det blir slarv, när tidspress sätter in. Då går man inte och hämtar den säkerhetsutrustning som behövs för det momentet man ska göra. Det var svårt för byggarbetarna att resonera sig fram till vad det beror på, säger Maria Johansson.

Hon konstaterar dock att när byggarbetarna beskriver sitt arbetssätt tycks det inte ha förändrats strukturellt i takt med att ny kunskap om säkerhetsarbete kommit.

– Därför kan det vara så att det behövs mer insatser kring organiseringen av arbetet och förutsättningarna för att utföra jobbet på ett säkert sätt, säger Maria Johansson.

I avhandlingen berättar i stort sett alla medverkande om hur kulturen i branschen var mer macho tidigare än i dag, beskriver Maria Johansson.

– Med machokultur menar de att det var häftigt att lyfta tungt och den typen av värderingar. Upplevelsen de har är att det har förändrats mycket med åren, men att den här kulturen fortfarande till viss del lever kvar. Den beskrivs som någonting negativt, som motverkar säkerheten på byggarbetsplatsen.

Vad tycker de intervjuade att man kan göra åt den kultur som finns kvar?

– De tänker att det jobbas med de här frågorna från branschens håll. Ett annat perspektiv som lyfts är att när nyutbildade börjar har de med sig en annan uppsättning värderingar. Därför tror många att den återstående machokulturen med tiden försvinner.

De intervjuade menar att fler kvinnor på byggarbetsplatserna kan leda till säkrare arbetsmiljö och mindre machokultur. Hur tänker de då?

– Det kom främst upp i intervjuerna med byggarbetarna. De berättade om att det är svårt att genomföra arbetet på ett säkert sätt när det är tidspress. De resonerade att när det blir fler kvinnor i branschen kanske det blir säkrare. De tänker att det utvecklas en annan typ av säkerhetsutrustning då, som kanske blir bättre för alla på arbetsplatsen. De tänker också att kvinnorna ska bidra med en annan stämning på arbetsplatserna.

Intervjupersonerna beskriver hur den särskilda företagshälsan Bygghälsan på sin tid kändes som en del av byggbranschen, men att de inte uppfattar dagens företagshälsovård på samma sätt. Varför då?

– Bygghälsan inrättades i slutet av 1960-talet och fanns till början av 1990-talet. Det var en företagshälsovård för just byggbranschen. De hade egna bussar som for runt på byggarbetsplatsen i glesbygdsområden. De anställda fick komma och göra hälsoundersökningar. Personalen på Bygghälsan beskrivs som en del av ett vi, för att de visste hur byggarbetsplatserna fungerade, vilka skador som kunde uppkomma och hur man kunde använda olika typer av maskiner. De personer som jag har intervjuat pratade om sin relation med dagens företagshälsor på ett mindre positivt sätt. De företagshälsorna arbetar med flera branscher. Man beskrev dem mer i termer av ”vi och dom”. De efterfrågade den tidigare kompetensen som man upplevde att bygghälsan hade.

Vad tyckte de yngre om dagens företagshälsovård?

– De är nöjda med den. Men de äldre, som kommer ihåg Bygghälsan, lyfte den som något väldigt positivt. Det gjorde även intervjuade i andra delar av organisationen.

Studie i tre delar

Forskaren Maria Johanssons avhandling är kvalitativ och består av tre delstudier. En litteraturöversikt med vetenskapliga artiklar om risker och säkerhetsarbete i byggbranschen, en intervjustudie och en analys av texter på internet. Den undersökte språket som används om kvinnor i byggbranschen.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö