Skatteverket ska betala vite

2020-09-11 00:00 Birgitta Ländin  

Vite. Sakkunnig hjälp behövdes och riskbedömningar skulle göras. Det ansåg Arbetsmiljöverket som fann brister i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på Skatteverkets kontor i Västerås.

Arbetsmiljöverket inspekterade efter anmälan från ett skyddsombud i maj 2018 Skatte­verkets kontor i Västervik och fann vissa brister i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. ­Arbetsmiljöverket utfärdade ett vitesföre­läggande där man krävde att sakkunnig hjälp skulle tas in och att riskbedömningar skulle göras på arbetsplatsen, allt i samarbete med skyddsombudet. Medarbetarna skulle också få tillfälle att uttrycka sin syn på arbetsmiljön.

När tidsfristen gått ut fann man att detta inte hade gjorts. En medarbetarenkät var planerad, men inte genomförd. Sakkunnig hjälp från företagshälsovård hade kopplats in, men skyddsombudet hade hållits utanför. Risk­bedömningar var man inte klara med.

Arbetsmiljöverket ansökte om att förvaltningsrätten skulle döma ut ett vite på 40 000 kronor. Rätten dömde ut vitet, och Skatteverket överklagade till kammarrätten. Bland annat anförde man att föreläggandet inte hade varit tillräckligt precist formulerat för att arbets­givaren skulle veta vad som krävdes.

Kammarrätten avslår överklagandet och Skatteverket får betala vitet.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö