Signalgivare dödades vid kollision med lastbil

2021-02-15 16:22 Kamilla Kvarntorp
Åklagaren kräver att Luleå tingsrätt ålägger Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå att betala en företagsbot på minst 1,5 miljoner kronor – för arbetsmiljöbrott med vållande till annans död. Foto: Elisabet Örnerborg

Två företag och en kollega åtalas nu för en dödsolycka som inträffade i november 2019 i Piteå. Åklagaren kräver företagsbot på minst 1,5 miljoner kronor.

Den 1 november 2019 vid 06-tiden på morgonen inträffade en arbetsplatsolycka på förpackningstillverkaren Smurfit Kappas område i Piteå kommun. En lastbilsförare körde, enligt stämningsansökan, en tung lastbil i en obevakad järnvägsövergång, utan att lämna företräde för ett långsamt kommande tåg med kollision som följd. En arbetstagare stod på den tågvagn som körde in i lastbilen. Han stod på ett utvändigt trappsteg i den första vagnen i tågets färdriktning och dödades till följd av kollisionen.

Vid olyckstillfället arbetade han som signalgivare med att tillsammans med lokföraren backa in ett längre, tungt tågsätt på industriområdet. Det var dålig sikt i gryningen och arbetstagaren bar varselkläder, men var i övrigt oskyddad. Enligt kammaråklagare Christer Jarlås, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, har lastbilsföraren väsentligen brustit i omsorg och varsamhet. Oaktsamheten är grov då det handlar om ett medvetet risktagande och en försummelse av allvarligt slag.

Åklagaren anser också att ansvarig personal vid logistikföretaget Green Cargo AB, där arbetstagaren som omkom var anställd, av oaktsamhet har vållat arbetstagarens död. Företaget har, i egenskap av arbetsgivare med skyddsansvar, inte gjort någon eller i vart fall inte en tillräcklig riskinventering och riskbedömning av det arbetsmoment som skulle utföras.

Hade tågets bakre ände märkts med ljus- och ljudsignal, signalmannen försetts med ljussignal och loket körts först i växlingssättet hade olyckan med hög sannolikhet inte inträffat, anser åklagare.  Åklagaren kräver att tingsrätten ålägger Green Cargo att betala en företagsbot på minst 2 miljoner kronor.  Företaget har inte gjort vad som är skäligt för att förebygga brottet, och brottet har begåtts av personer med särskilt ansvar för tillsyn och kontroll i verksamheten.

Åklagaren anser även att ansvarig personal på förpackningstillverkaren Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå av oaktsamhet har vållat arbetstagarens död. Oaktsamheten består i att ansvarig företrädare för företaget, i egenskap av den som råder över arbetsstället, inte såg till att järnvägsspåret kunde användas för trafik utan risk för olycksfall.

Korsningen mellan järnväg och landsväg saknade annan skyddsutrustning än så kallat kryssmärke. Med en fungerade belysning, ljus- och ljudsignaler, vägbom, tågvakt eller liknade borde lastbilschauffören med hög sannolikhet ha sett tåget och därmed stannat och kollisionen hade kunnat undvikas, konstaterar åklagaren. Åklagaren kräver att tingsrätten ålägger Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå att betala en företagsbot på minst 1,5 miljoner kronor – för arbetsmiljöbrott med vållande till annans död.

Åtalet ska bedömas av Luleå tingsrätt.

Kamilla Kvarntorp

Tidningen

Arbetsmiljö