Sanktionsavgifter för asbestrivning

2018-10-03 00:00 Karin Nilsson  

FÄLLD. Bolaget ansåg att fastighetsägaren skulle undersöka om det fanns asbest eller PCB i fogmassan.Arbetsmiljöverket och senare även förvaltningsrätten på­pekade att det var bo­lagets ansvar.

Vid en inspektion den 4 september 2017 på Tallroths Auto Didakte All Service AB upptäckte Arbetsmiljöverket att en anställd rev fogmassa runt en dörrkant. Fogmassan innehöll mer än en viktprocent asbest. Bolaget hade inte tillstånd från Arbetsmiljöverket, arbetstagaren hade inte genomgått medicinsk kontroll med efterföljande tjänstbarhetsbedömning och kunde inte heller visa upp giltigt utbildningsbevis för arbetstagaren.

Arbetsmiljöverket krävde att bolaget skulle betala två sanktionsavgifter, på 42 100 kronor och 50 000 kronor, för överträdelserna mot verkets föreskrifter om asbest samt en sanktionsavgift på 15 800 kronor för överträdelse mot föreskrifter om medicinska kontroller.

Bolaget medgav att verkets iakttagelser stämmer, men motsatte sig avgifterna. Bolaget hävdade att avtalet med fastighetsägaren innebar att fastighetsägaren skulle undersöka om det fanns asbest eller PCB i fogmaterialet. Bolaget invände också mot tre sanktionsav­gifter för samma rivning. Det var inte heller någon anställd som rev fogmassan utan före­tags­ledaren och ägaren i bolaget.

Förvaltningsrätten konstaterar att bo­laget brutit mot gällande föreskrifter. Enligt arbets­miljölagen ska avgiften tas ut av den som drev verksamheten där överträdelsen skedde. Bolaget kunde inte avtala bort sitt ansvar. Ägaren anses också vara arbetstagare i förhållande till bolaget och tre sanktionsavgifter kan tas ut eftersom bolaget överträtt tre olika bestämmelser. Förvaltningsrätten finner inget skäl att sätta ned avgiften och bifaller Arbetsmiljö­verkets ansökan.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö