Samordningsansvar prövas inte

2020-05-15 00:00  

EJ PT. Flera bolag arbetade med ombyggnationen av en galleria i Nyköping när en person fick livs­hotande skador. Två bolag fälldes i tingsrätten – ett friades i hovrätten. Högsta domstolen prövar inte ärendet.

Den 22 augusti 2013 skadades en arbetstagare svårt av elektricitet i samband med ombyggnaden av gallerian Axet i Nyköping. När ett cykelställ skulle sättas fast i marken skadades en starkströmsledning och det blev strömavbrott i gallerian. Vid kontroll av vad som skett träffades en av arbetstagarna av en ljusbåge och fick livshotande skador.

Åklagaren: Krävde att JMW Bygg och Fastighets AB, som hade uppdraget att som totalentreprenör bygga om gallerian, skulle betala 600 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till kroppsskada. Åklagaren krävde också att Haga ROT Service i Norr­köping AB, som anlitats för rivning och håltagningsarbeten, skulle betala 600 000 kronor i företagsbot.

Tingsrätten: Inget av företagen hade gjort vad som krävs av dem enligt arbetsmiljölagen och ålade bolagen att vardera betala 600 000 kronor i företagsbot.

Bolagen: Bägge bestred företagsbot. Haga ROT:s ombud påpekade att tingsrätten oriktigt ansett att arbetet med cykelstället gjordes av Haga ROT som underleverantör. JMW Byggs ombud påpekade bland annat att tingsrättens dom går utöver åklagarens gärnings­beskrivning.

Hovrätten: Fastställde tingsrättens dom mot JMW Bygg. Bolaget var general-/total­entre­pre­nör för att bygga om gallerian och hade åtagit sig att vara bygg­arbets­miljö­sam­ordnare vid såväl planeringsstadiet som utförandestadiet.

Det var JMW:s platschef för entreprenaden och byggarbetsmiljösamordnaren som gav uppdraget till den anställda vid Haga ROT.

Hovrätten delade däremot inte tingsrättens syn på vilket ansvar Haga ROT hade. Deras arbetsledare och företrädare fick inte kännedom om att deras anställda hade tagit på sig uppdraget kring cykelstället. Haga ROT kunde inte lastas för detta, resonerade hovrätten och friade bolaget.

Bolaget: JMW Bygg överklagade. Enligt bolagets ombud resonerade underrätterna inte på rätt sätt gällande bland annat samordningsansvaret. Ombudet skrev att ”… den samordningsansvarige har inte, som tingsrätten skriver på sid 13 i domen, något övergripande ansvar för alla arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen”.

Samordningsansvaret tar sikte på nya risker som skapas i och med att olika arbets­givares verksamhet går in i varandra. Något sådant förhållande var det inte frågan om – det var bara Haga som fick i uppdrag att flytta cykelställen, ingen annan underentreprenör.

Högsta domstolen: Har gått igenom materialet och anser inte att det kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö