Saknade tillstånd för att riva tak med asbest

2017-08-14 00:00  

Utan tillstånd. Byggbolaget rev taket och där fanns asbest. Inga medicinska kontroller hade gjorts och tillstånd saknades.

Arbetsmiljöverket krävde att Pem-ko Sweden AB skulle betala 41 400 kronor och 50 000 kronor för överträdelse av verkets föreskrifter om asbest samt betala 15 500 kronor för överträdelse av verkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet. Vid en inspektion den 12 maj 2016 på en byggarbetsplats hade bolaget börjat att byta ett tak på en hyresfastighet. Arbetet utfördes av två arbetstagare, varav åtminstone en av dem hade rivit material som innehöll mer än en viktprocent asbest, utan att bolaget hade tillstånd. Ingen av arbetstagarna hade genomgått de medicinska kontroller som krävs och bolaget kunde inte heller uppvisa giltiga utbildningsbevis för de två takarbetarna.

Bolaget motsatte sig Arbetsmiljöverkets ansökan och har yrkat att sanktionsavgifterna inte ska tas ut, eller att de ska sättas ned. Bolaget har sagt att en av medarbetarna stötte på ett okänt material på taket. Han kontaktade ägaren till bolaget som i sin tur omedelbart kontaktade fastighetsägaren. Arbetet stoppades på det kvarvarande taket och det okända materialet lämnades in för analys. Under tiden utfördes takarbetet bara med annat material. Enligt bolaget har några rivningsarbeten med asbestplattor inte förekommit. Det har inte heller varit arbetstagarnas uppgift. Därför har det aldrig uppstått någon anledning för bolaget att vidta åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Förvaltningsrätten anser att det är klarlagt att bolaget har hanterat material som innehåller mer än en viktprocent asbest. Bolaget har inte haft tillstånd att utföra sådant arbete. Förvaltningsrätten bifaller Arbetsmiljöverkets ansökan om sammanlagt tre sanktionsavgifter.

Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom. Kammarrätten i Sundsvall meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö