Så tog Norge den svenska lagen längre

2013-12-15 23:00  
Norge har kommit längre än Sverige. I grannlandet gick arbetsmarknadens parter samman för att utbilda mobbningsutredare som kan ta tag i problemen. År 2013 finns 400 utredare. Fler utbildas och stora arbetsgivare bygger upp system.– Det är ett fokus på detta i Norge. Väldigt mycket sker just nu, konstaterar mobbningsforskaren Ståle Einarsen.

I Norge finns 400 mobbningsutredare, och allt fler utbildas.<br>– Sverige gjorde en perfekt lag, men stoppade där, säger professorn och mobbningsforskaren Ståle Einarsen vid Bergens universitet.

När Sverige 1993 som första land i Europa lagstiftade om kränkande särbehandling sneglade norska mobbningsforskare på sitt grannland. Föreskriften kom ut. Paragraferna var vassa. Sedan hände ingenting konkret i Sverige.

– De ekonomiska nedgångstiderna i Sverige spelade nog roll. Stämningen i arbetslivet gick mer i riktning mot tuffhet och mindre fokus på psykosociala frågor, säger Ståle Einarsen.

I många år har han lett en forskargrupp om mobbning. Kränkningar och orättvisor i arbetslivet har varit en mer levande fråga än i Sverige under de senaste tjugo åren.

– Varför har denne i teorin så goda lagstiftning aldrig fungerat? frågade sig professorn.

Svaret som han kommit fram till är ganska enkelt:

– Sverige har inte utvecklat en metod för att leva upp till lagen. Arbetsmiljöverket hade inga metoder för att följa upp den och arbetsgivarna hade inte metoder så att de kunde använda sig av regelverket, säger Ståle Einarsen.

Norge gjorde slag i saken 2008. Då hade landet utvecklat en metod för att gå till botten med mobbning i arbetslivet. Faktaundersökning kallas utredningsmetoden som både offentliga och privata arbetsgivare börjat använda sig av. .

Mobbad eller inte? Norge gör en grundlig utredning

Metoden Faktaundersökning bygger på några få viktiga element. Först utreds saken grundligt. Mobbad eller inte mobbad är frågan.

1. Görs av objektiv person

En objektiv person utan egna intressen utreder i fallet om det rör sig om kränkande särbehandling.

• Arbetsgivaren är precis som i Sverige ansvarig för arbetsmiljön. Däremot får inte den som på arbetsgivarens vägnar gör utredningen vara anklagad själv eller låtit bli att agera för att stoppa mobbningen. I så fall är personen jävig.

• Utredaren får inte heller ha några personliga bindningar till den mobbade eller de som mobbar. Hon eller han ska därtill ha kompetensen och behärska metodiken.

2. Konfidentiell men inte anonym

Hela processen ska dokumenteras skriftligt i en rapport så att den som känner sig mobbad kan hänvisa till händelser, handlingar och uttalanden. Ord står nästan alltid mot ord. Om en chef anklagas för mobbning måste hon eller han få möjlighet att motbevisa det. Det finns ingen anonymitet mellan parterna. Utredningen är konfidentiell, men inte anonym. Allt som parterna säger om varandra måste den andre få chans uttala sig om. .

2008 var metoden klar i grannlandet

2004: En nationell kampanj mot mobbning på arbetsplatserna lanserades av dåvarande statsminister Kjell Magne Bondevik. I samma veva kom det europeiska ramavtalet som sa att påståenden om mobbning och våld i arbetslivet ska hanteras genom ”investigation”, faktaundersökning, som norrmännen kallar sin mobbningsutredning.

2008: Metoden var klar och började användas på arbetsplatserna.

2013: Norge har 400 utbildade utredare. Allt fler arbetsplatser använder sig av faktaundersökning för att stoppa mobbning i tid.

Dessa utreder mobbning

• Konsulter som arbetsgivarna anlitar.

• Företagshälsovården (de flesta utredarna finns inom denna oavhängiga instans).

• HR-chefer eller personalavdelningar i stora verksamheter.

• Ledare med personalansvar högt upp i organisationen.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö