Så tar S nytt grepp om arbetsmiljön

2015-05-18 16:50 Elisabet Örnerborg  
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill föra fram ett nytt begrepp: – Emotionella belastningsskador. Foto: TT-Bild

NY STRATEGI. Ylva Johansson är övertygad: parterna måste med på tåget för att förbättra arbetsmiljön.Under våren har hon samlat dem till strategimöte.– Det är ett positivt initiativ, men sedan ska det hända något också, säger Teknikföretagens arbetsmiljöansvarige Björn Hammar.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill få in idéer och förslag till hur jobben kan bli säkrare. Och hon vill göra klart att regeringen är beredd att ta sin andel. Därför kallade hon först arbetsmarknadens parter till ett strategimöte och sedan till tre kunskapsseminarier kring olika fokus­områden.

– I dem deltar också arbetsmiljöforskare, säger Ylva Johansson.

Fokusområdena är nollvision och gråa företag, arbete hela livet samt psykosocial arbetsmiljö, där Ylva Johansson vill föra fram ett nytt begrepp:

– Emotionella belastningsskador som särskilt lärare, socialsekreterare, präster och undersköterskor är utsatta för, säger arbetsmarknadsministern.

Teknikföretagens Björn Hammar tycker initiativet är bra.

– Regeringen ska vara aktiv och ha en tydlig arbetsmiljöstrategi. Men det vore trevligare om arbetsmarknadsministern bedrev mindre osaklig partipolitik inom området, säger han.

Björn Hammar ifrågasätter påståenden om att arbetsmiljön försämrats och att antalet döds­olyckor på jobbet skulle ha ökat. Han ­menar att det beror på vad man jämför med. Visst var det fler dödsolyckor förra året jämfört med lågkonjunkturåret 2009, då Teknikföretagen hade träffat krisavtal med sina motparter om sänkt arbetstid. Men inte jämfört med tidigare år, då Socialdemokraterna satt vid makten, resonerar han.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson hoppas mycket på arbetsmarknadsministerns initiativ. Den här typen av överläggningar är viktiga, anser han. Regeringen kan tillföra ­resurser, arbetsgivarna ger tillgång till företagen och facken känner till problemen via skyddsombuden. Han ser fram emot att Arbetsmiljöverket rustas upp, att det blir fler inspektörer så att Sverige kan leva upp till ILO:s krav och att det satsas på företagshälsovård och forskning.

– Vi i LO är mest oroliga för kvinnors arbetsmiljö. Där växer problemen lavinartat, säger Torbjörn Johansson.

Teknikföretagens Björn Hammar skulle gärna se fler inspektioner gentemot oseriösa verksamheter och ökad marknadskontroll av vissa farliga maskiner och utrustningar. Det pågår en väldig utveckling vad gäller säkerhetssystem kring fordon och truckar där många allvarliga olyckor sker, som kan tas tillvara, menar han. Och ett kunskapscenter behövs där man kan hitta vem som gör vad.

– Fack och arbetsgivare har skrivit brev gemensamt att vi vill ha ett kunskapscenter, men inget nytt arbetslivsinstitut, säger Björn Hammar.

Strategimöte om arbetsmiljön är inget nytt grepp, påpekar han. Alliansens arbetsmarknadsminister Hillevi Engström kallade också parterna till sådana möten. Men sedan hände inte så mycket mera.

– Hoppas den nuvarande regeringen kan göra mer, säger han.

Ylva Johanssons 3 fokusområden:

1 Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet, gråa företag.

2 Förlängt arbetsliv, hållbart arbetsliv genom hela karriären.

3 Psykosocial arbetsmiljö, kontakt­yrken så som lärare och vårdpersonal.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer