Så ska sanerarna skyddas

2017-06-19 00:00 Torbjörn Svensson  

Med tydliga krav vid upphandling av asbestsanering går det att stänga ute företag som inte lever upp till gällande lagar och regler.

Arbetsmiljöforskarna Ann-Beth Antonsson och Bengt Christensson på IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med Sveriges Byggindustrier, Svenska Byggnadsarbetareförbundet samt Riv- och Saneringsentreprenörerna gjort ett upphandlingsunderlag och en checklista. Där framgår hur man kan ställa arbetsmiljökrav och formulera avtal vid upphandling av asbestsanering för att säkerställa att arbetsmiljöföreskrifterna följs. Upphandlingskrav bygger på gällande lagar och föreskrifter.

Om man är det minsta tveksam ifall en byggnad eller teknisk anordning innehåller asbest, måste arbetsgivaren undersöka det innan arbetet påbörjas. En provtagning är nödvändig för att få ett säkert svar. Provet skickas till ett laboratorium med tillstånd att analysera asbesthaltigt material. Om det visar sig att det finns asbest som ska saneras, måste det göras på ett säkert sätt.

Den entreprenör som utför asbestsaneringen måste ha tillstånd av Arbetsmiljöverket och följa bestämmelserna i AFS 2006:1. Det gäller även underentreprenörer. Dessutom föreslås en kontroll av att entreprenören betalar skatter och avgifter. Det kan man göra genom att begära information från Skatteverket (blankett 4820). De företag som inte betalar skatter och avgifter följer förmodligen inte heller Arbetsmiljölagen.

Exempel på upphandlingskrav är att det ska finnas närvaroregistrering på arbetsplatsen. Företaget ska tillämpa ID-06 och ha ansvarsförsäkring. Det ska även ingå hanterings- och skyddsinstruktioner som är anpassade till det aktuella rivningsarbetet. Rutiner ska finnas för undertrycksmätning och klädbyten. De som arbetar i saneringszonen ska ha tryckluftsmatade andningsskydd. Vid övrigt arbete ska man använda andningsskydd med P3- filter.

De som leder och deltar i rivningsarbetet ska genomgå medicinska kontroller och ha fått asbestutbildning. Utbildningen får vara högst fem år gammal. Arbetsmiljöverket har inte resurser att utöva tillsyn på alla arbetsplatser där asbestsanering förekommer. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att verksamheten bedrivs så att ohälsa och olycksfall förebyggs och att arbetsmiljön är god.

Ett mål med att ställa tydliga krav vid upphandling av asbestsanering, är att stänga ute oseriösa företag som inte lever upp till gällande lagar och regler från anbudsgivningen.

Torbjörn Svensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö