Så kan luften bli renare

2015-04-13 23:00 Elisabet Örnerborg  

Ventilation, filter och utsug hjälper.<br/>– Dålig inomhusluft ska bytas ut mot frisk utomhusluft, förutsatt att utomhusluften är ren, säger ventilationsexpert Gunnar Åhlander på Arbetsmiljöverket.

I första hand ska man ta in luften där den är minst förorenad, inte från gatusidan av ett hus utan från gårds­sidan. Gunnar Åhlander rekommenderar också att filtrerad uteluft tillförs lokalen. Det kräver någon typ av fläktstyrd ventilation för att orka suga in luften genom filtret.

– Tänk på att byta filter regelbundet, normala filter åtminstone en gång per år. Och att inte öppna fönstren mot den förorenade gatan, säger han.

Industriprocesser kan avge partiklar inomhus. Gunnar Åhlander föreslår så kallad processventilation som samlar upp partiklarna där de bildas. Utsug som tar hand om den förorenade luften, som Spiralspecialisten hade vid laserskäraren, och för ut den från lokalen.

Gunnar Åhlanders spontana reaktion på miljön vid Slussen är att där ska man inte vara långa stunder. Han råder busschaufförer att slå av luftintaget om det inte är försett med filter. Nackdelen är förstås att det kan bildas imma på vindrutan, särskilt om det är kallt ute.

Gunnar Åhlander.

Uteluften i Stockholm

• Stockholms stads Miljöbarometer talar om att luften är sämre än kvalitetsnormen på ett 20-tal innerstadsgator och längs med infarts- och kringfartsleder. Och det är dygnsmedelvärdet som är svårast att klara.

• De största partikelmängderna i Stockholm genereras av vägtrafiken, skriver Miljöbarometern och fortsätter: Att andas in partiklar kan ge upphov till sjukdomar i luftvägarna, lungfunktionsnedsättning, försämring av astma och andra lungsjukdomar. Ökande halter ökar också dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, främst hos äldre.

• Riksdagen har be­slutat om delmål för partiklar inom det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.

WHO rekommenderar

Om det under ett dygn inte finns mer än 25 mikrogram per kubikmeter luft av partiklar i storleken 2,5 mikrometer eller mindre (2,5 PM) är luften bra. Under längre tid, ett år, är luften bra om den inte innehåller mer än 10 mikrogram per kubikmeter. Det är vad Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar för utomhusmiljön. Det gäller också som rekommendation för inomhusluften. (Observera att Arbetarskydds mätningar i storleksmåttet mikrometer inte kan jämföras med WHO:s rekommendation eftersom den talar om viktmåttet mikrogram.)

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen