Så kan fler med värk få rätt

2013-05-19 23:00 Ann Norrby  
Belastning av till exempel tunga lyft är fortfarande den vanligaste orsaken till besvär som beror på jobbet. Foto: Colourbox

Värken i ryggen och axlarna är ofta en följd av tunga lyft och jobb ovanför huvudet.<br>– Försäkringskassan hävdar att värken också beror på åldersförändringar, trots att det sambandet numera anses som väldigt svagt, säger försäkringsjuristen Mattias af Malmborg på LO-TCO Rättsskydd.

Belastning av olika slag är fortfarande den vanligaste orsaken till besvär som beror på jobbet. Elektriker och målare som ofta jobbar ovanför huvudet får ont i axlar och nacke, anställda i långvården får samma besvär plus ryggont av tunga lyft och industriarbetarnas tunga lyft och vridna arbetsställningar leder också till ryggbesvär.

– Så fort det finns en misstanke om att ett besvär kan kopplas ihop med arbetet, ska skadan anmälas. Att vi får färre ärenden beror tyvärr inte på att skadorna minskar, utan på att många inte orkar ta fajten, säger Mattias af Malmborg.

Han förstår det, en anmälan leder till en mängd blanketter som ska fyllas i och ofta ifrågasättande av om skadan verkligen beror på jobbet. För att få en arbetsskada godkänd krävs att det finns vetenskapliga bevis för samband mellan diagnos och belastning. Dessutom får det inte finnas andra förklaringar till besvären, så kallade konkurrerande orsaker, som väger tyngre.

– I många fall går det dock att få rätt. Det kan betyda mycket ekonomiskt att få sin skada godkänd som arbetsskada, säger Malmborg.

Nyare forskning visar på sambandet mellan arbete och nackbesvär. Forskning om sambandet mellan arbete och ryggbesvär pågår. Mattias af Malmborg tycker att det är konstigt att Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare ändå ofta fortfarande hävdar att belastningsskador beror på åldersförändringar i stället för jobbet.

– De borde veta att forskningen har visat att det mycket sällan är så, säger han.

Förvaltningsdomstolarna, som bedömer om Försäkringskassan har fattat rätt beslut, kan kalla in oberoende experter som sakkunniga. De behövs när Försäkringskassan och den skadade har olika uppfattningar om orsaken till en skada.

I Stewe Forslunds fall ansåg han själv att både besvären i nacken och axlarna berodde på de tunga lyften. Försäkringskassan ansåg däremot att det bara fanns samband mellan axelbesvären och lyften. Förvaltningsrätten hänvisade till ett yttrande som den sakkunniga professor Eva Vingård gjort i ett liknande fall. Hon anser att det finns vetenskapligt stöd för att tunga lyft ökar risken för besvär i både axlar och nacke. .

Livränta

  • Livräntan ska ersätta den arbetsskadades inkomstförlust. Hur stor livräntan blir beror på hur stor skillnaden är mellan inkomsten som den skadade skulle ha fått om hon eller han inte hade blivit skadad och inkomsten efter skadan.
  • Inkomsten efter skadan kan vara lönen i det nya jobb som den skadade fått eller en fiktiv lön utifrån hur arbetsskadan påverkar den skadades arbetsförmåga.
  • Försäkringskassan räknar ut hur stor livräntan blir. Den som inte är nöjd med uträkningen, kan få uträkningen överprövad av förvaltningsrätten.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö