”Så enormt fokuserat på männens värld”

2014-05-20 08:36 Elinor Torp  

Viktiga föreskrifter för kvinnor försvinner. Arbetsmiljöverkets egen inspektör slår nu larm: – Jag tror att det kan bli farligt, säger Åsa Sjöström Ross på tillsynsmyndigheten i Luleå.

Föreskrifterna om kränkande sär­behandling i arbetslivet och omvårdnadsarbete i enskilt hem kan sluta gälla nästa år. Sedan 2012 har flera personer på Arbetsmiljöverket jobbat med en ny föreskrift om psykosocial arbetsmiljö. Försöket för tio år sedan misslyckades. Nu är situationen annorlunda, konstaterar sakkunnige Torsten Heinberg, som varit med om att ta fram det nya regelverket.

– Vi har ett starkare stöd, vill jag påstå. Vi har en SBU-rapport som visar ett tydligt samband mellan arbetsmiljön och utmattningssyndrom och depression. Den psykiska hälsan är i ett annat läge. Psykiska symtom och psykiska diagnoser är den vanligaste sjukskrivningsorsaken, säger han.

Men att få ihop något som kan accepteras av både fack och arbetsgivare är svårt. Parterna på arbetsmarknaden har stått långt ifrån varandra när det gäller att ha föreskrifter som reglerar arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare hänvisar till sin rätt att leda och fördela arbetet. Regler innebär en inskränkning i den rätten.

Till hösten går föreskriften ut på extern remiss. Då ska parterna säga sitt. Men redan före remissrundan har en oro väckts i de egna leden. Arbetsmiljöinspektören Åsa Sjöström Ross pratar om ett verk på männens sida där det lilla som finns om kvinno­yrken försvinner.

– Vi har detaljföreskrifter om motor­sågar och stegar. Det är så enormt fokuserat på männens värld. Och nu bidrar vi, lika med Arbetsmiljöverket, till att ta bort de få föreskrifter som har funnits för att reglera viktiga förhållanden på arbetsplatser där kvinnor jobbar, säger Åsa Sjöström Ross.

Om den psykosociala föreskriften kommer ut upphör omvårdnadsarbete i enskilt hem och kränkande särbehandling i arbetslivet. Som inspektör har hon haft stor nytta av dem genom åren.

– Man säger att man bakar in dem, men det blir fattigare, och efter den externa remiss­rundan är jag rädd för att det blir en nagel av en hand kvar, säger Åsa Sjöström Ross som fått se förslagen.

– Jag är allvarligt bekymrad. Det finns gigantiska problem inom hemtjänsten och personlig assistens. Vi borde snarare utveckla än att ta bort föreskrifter på området, säger inspektören.

Tidigare har föreskrifter om förskola och fritidshem försvunnit, föreskrifter om restauranger och storhushåll liksom arbete i utgångskassa.

– Allt som reglerar verksamheter där kvinnor jobbar och där arbetsmiljöproblemen är stora, säger Åsa Sjöström Ross.

Centralt på Arbetsmiljöverkets huvudkontor i Stockholm svarar juristen Mikael Syk att han snarare ser fördelar med att få regler och råd om psykosocial arbetsmiljö samlat på en plats.

– Problemet är att allting på området är tjugo till trettio år gammalt och spritt. Tillsammans med föreskriften ska det komma ut en handledning, en liten bok, som ett stöd för arbets­givarna, säger han, och fortsätter:

– Samhället förändras och det har varit på gång länge med en psykosocial föreskrift.

Oron från de egna leden förklarar Mikael Syk med:

– Man vet vad man har, men är alltid orolig över det man får.

Föreskrifterna färre – i linje med EU-direktiv

  • Riksdagen och regeringen kräver att myndigheter förenklar sina regler. Behövs föreskriften eller kan man lösa problemen på annat sätt till exempel genom information?
  • Arbetsmiljöverket har sedan 1996 jobbat målmedvetet med att minska antalet föreskrifter. Paragraferna har minskat till en tredjedel. Och regelförenklingen fortsätter. I samråd med arbetsmarknadens parter diskuterar Arbetsmiljöverket hur reglerna kan förbättras.
  • Enligt EU-direktiv ska föreskrifterna bli mer av sakregler som gäller alla branscher i stället för som tidigare, branschföreskrifter. De övergripande föreskrifterna anger på ett generellt sätt hur arbetsmiljön ska vara och medför att en del detaljföreskrifter kan upphävas.

Källa: Arbetsmiljöverkets hemsida

Tidsram för den psykosociala föreskriften

  • Våren 2014: Intern remiss (inom Arbetsmiljöverket).
  • Hösten 2014: Extern remiss (arbetsmarknadens parter).
  • Våren 2015: Samrådsmöte och beslut.
  • Om föreskriften träder i kraft nästa år upphör: Kränkande särbehandling i arbetslivet, AFS 1993:17, Omvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1990:18 och Allmänna råd och psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, AFS 1980:14.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö