Riksdagsledamöter vill ändra arbetsskadeförsäkringen

2012-10-08 10:01 Birgitta Ländin  

3 245 motioner lades under den allmänna motionstiden, när riksdagsledamöter på eget initiativ får lägga förslag. Flera motioner berör den ofta diskuterade och kritiserade arbetsskadeförsäkringen.

Fler måste kunna få ersättning för arbetsskada, tycker Wivi-Ann Johnsson m fl vänsterpartister. Försäkringen missgynnar kvinnor, och de vill se en ändring på det i samband med en översyn av lagen.

En sådan översyn vill också socialdemokraterna Carina Runeson, Raimo Pärssinen och Lennart Axelsson ha. De är kritiska till hur de långa handläggningstiderna påverkar de drabbade. "Vid sidan av att den skadade under utredningstiden lever i ovisshet om huruvida arbetsskadeersättning kommer att betalas ut och i vilken utsträckning, fördröjs viktiga rehabiliteringsinsatser", skriver de i sin motion.

Moderate Finn Bengtsson m fl föreslår i en motion en bättre samordning av hur riksdag och regering arbetar med sjukdomsområdet i stort. I dag delar man upp insatser mellan kostnadsområden sjukvård och sjukförsäkring, och i riksdagen behandlas dessa i olika utskott. Ett nytt utskott som behandlar båda dessa områden skulle ge ett bättre helhetsperspektiv, menar motionärerna. "Ännu ett ansvarsområde för ett nytt socialutskott (och departement) som skulle kunna övervägas är utvecklingen av synen på arbetsskada och en reformering av arbetsskadeförsäkringen", skriver de.

Experterna som anlitas av Försäkringskassan i samband med bedömning av arbetsskada utsätts ibland för kritik, men deras beslut går inte att överklaga. Två socialdemokrater, Eva Sonidsson och Christina Karlsson, motionerar om att de försäkringsmedicinska rådgivarnas roll, liksom Försäkringskassans förtroendeläkare, bör ses över.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer