Rev asbest utan tillstånd

2017-05-22 00:00 Ann Norrby  

ALLVARLIGA HÄLSORISKER. De som ska hantera asbest måste ha särskild utbildning. Och även kortvarig exponering för asbest kan skada hälsan.

Arbetsmiljöverket krävde att Smålands Tak och Bygg AB skulle betala sammanlagt 259 900 kronor i sanktionsavgift. Företagets anställda hade rivit ett eternittak i Jönköping utan att det fanns tillstånd för rivningen. De fyra personer som arbetade med rivningen hade inte genomgått den medicinska kontroll som krävs. De saknade också utbildningsbevis.

Företaget protesterade mot avgifterna och hävdade att ingen på företaget hade fått avgiftsföreläggandena. Dessutom var det inte styrkt att materialet innehöll mer än en viktprocent asbest. De som gjorde arbetet var erfarna och hade nödvändiga skydd mot damm. De brukade inte arbeta med asbesthaltigt material, så hälso­riskerna var mindre än om de hade arbetat dagligen eller veckovis.

Förvaltningsrätten konstaterar att företaget har brutit mot asbestföreskrifterna. Dom­stolen anser också att regelbrotten inte kan bedömas som ringa eller ursäktliga med hänsyn till att de allvarliga hälsorisker som asbestexponering även vid mindre omfattning innebär.

Förvaltningsrätten dömer ut de begärda sanktionsavgifterna.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö