Rektor frias efter olycka med spritkök

2019-06-07 00:00 Karin Nilsson  

Friad. Ett spritkök exploderade på en skolhajk hösten 2017. En elev och en lärare fick brännskador. Tingsrätten friar rektorn.

Den 6 september 2017 inträffade en olycka i samband med en hajk med elever på en högstadieskola i Nacka. Olyckan inträffade med ett spritkök när tre av eleverna lagade mat. De uppfattade att värmen sjönk i stekpannan och att lågan slocknat. De började därför fylla på brännvätska i brännaren. Då uppstod en explosion. Eleven som fyllt på vätskan kastade sig bakåt med följden att vätskan rann ut över en annan person som antändes och började brinna. Två personer skadade sig: en elev och den lärare som ingrep och försökte släcka elden.

Åklagaren: Ansåg att skolans rektor, som hade arbetsmiljöansvaret, av oaktsamhet har åsido­satt vad som krävs enligt arbetsmiljö­lagen. Skolan hade inte tillräckligt väl informerat eleverna hur de skulle använda spritköket, saknade rutiner för övervakning av elevernas användande och hade inte hjälpmedel för att snabbt och säkert släcka en brand.

Rektorn: Ansåg inte att han begått något brott.

Tingsrätten: Alla inblandade är överens om vad som har hänt och hur det har hänt. Parterna är också överens om att det är skolans rektor som har haft arbetsmiljöansvaret. Skolan har haft en säkerhetsgenomgång med alla elever om hur man använder ett spritkök. Genomgången hölls två veckor före skolhajken. Även under skolhajken hölls en genomgång.

Enligt tingsrätten utgår åklagaren från att en analys av riskerna med spritköket skulle ha gjort att rektorn hade vidtagit olika åtgärder. Det är dessa åtgärder som åklagaren menar att rektorn inte har vidtagit. Tingsrätten anser att det inte alls är visat eller självklart att en riskgenomgång skulle ha lett till att rektorn vidtog de åtgärder som åklagaren anser skulle ha gjorts.

Tingsrätten skriver att Arbetsmiljö­verket inspekterade skolan 2014. Då noterades bland annat att det saknades tillgänglighet för skriftliga rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att skolan hade bristande rutiner gällande rapportering av tillbud. Dessa påpekanden är dock inget som gett rektorn skäl att se över de förebyggande åtgärder som redan vidtagits kring spritkökshanteringen.

Domslut: Tingsrätten friar rektorn från arbetsmiljöbrott. Domen kan överklagas senast den 3 juni.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö