Professorn om luftföroreningar: För höga gränsvärden

2015-04-13 23:00 Elisabet Örnerborg  

Luften vi andas på jobbet tillåts innehålla fler skadliga partiklar än utomhusluften. Trots att utomhusluften i Sverige orsakar 5 000 dödsfall varje år.<br/>– Jag förstår inte hur det kan vara tillåtet, säger Bertil Forsberg, professor vid Umeå universitet, avdelningen för yrkes- och miljömedicin.

Luftföroreningar är boven bakom en mängd sjukdomar. Hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt lungcancer är de allvarligaste.

– För 10–20 år sedan trodde man det var lungsjukdomarna som var den värsta konsekvensen, men de utgör bara en liten del, även om risken ökar mest procentuellt. Det största antalet fall står hjärt- och kärlsjukdomarna för, säger Bertil Forsberg, professor vid Umeå universitet.

Farligast är de små förbränningspartiklarna.

– De är toxiska och de kan komma långt ner i lungorna. De kan omlokaliseras i kroppen via luktnerven upp till hjärnan och via blodbanorna till hjärtat, säger han och tillägger:

– Det har man främst sett i studier på djur.

De ”större” partiklarna, 5–10 mikro­meter eller större, fastnar högre upp i näsan och luftrören och kan inte göra direkt skada nere i lungorna, förklarar han. Men indirekt kan de påverka olika organ genom inflammation som exempelvis startar i näsans slemhinnor.

Bertil Forsberg har tillsammans med europeiska ledande forskare nyligen kritiserat EU för att unionen tillåter så höga gränsvärden i en medicinsk tidskrift. Han vänder sig också mot att Sverige inte har högre krav på luften än vad EU angivit som lägsta godtagbara nivå.

– Därför kan många kommunpolitiker säga att vår luft är okej när vi experter vet att den gör människor sjuka, säger han.

Luften i storstadsområdena är sämst, sedan finns det en räcka städer från Umeå i norr som överskrider normerna för luften. Det gäller särskilt områdena runt gator med mycket trafik och med byggnader på båda sidor. I Stockholm är det vissa gator som Hornsgatan och Sveavägen som är värst.

– Hornsgatan i Stockholm är känd som en av Europas smutsigaste gator om man mäter partiklar upp till tio mikrometer.

Utanför storstäderna är det södra Sverige som drabbas av inkommande luftföroreningar söderifrån.

Bertil Forsberg är visserligen expert på utomhusluft men har ändå funderat över luften på våra arbetsplatser. Riskfaktorer som avgaser, damm och metaller förekommer ju både i yrkeslivet och i allmänmiljön.

– Om det är så farligt i utomhusmiljön, hur kan man tillåta så mycket högre halter i arbetsmiljön? säger Bertil Forsberg.

En förklaring, menar han, kan vara att normer för utomhusluften gäller hela befolkningen hela tiden, gamla och sköra, barn och sjuka. Medan gränsvärdena i jobbet gäller vuxna och under arbetstid.

– Men det är väldigt stor skillnad i nivåer, helt klart, säger han.

Antalet svenskar per år som dör till följd av sjukdomar orsakade av luftföroreningar uppskattas till cirka 5 000.

– Det visar exempelvis beräkningarna vi på uppdrag av Naturvårdsverket nyligen presenterat i en rapport.

Skulle de dödsfall som beror på luften på arbetsplatserna räknas in skulle siffran bli högre.

– Då skulle man få lägga till ytterligare fall, ofta kopplade till specifika föroreningar, säger Bertil Forsberg.

Arbetsmiljön påverkas av utomhus­luften, men själva arbetsprocessen bidrar också till luftföroreningarna på jobbet. Arbetarskydd har därför mätt partiklar både utanför och inne på fem arbetsplatser i storstadsmiljö. Och eftersom det är de minsta partiklarna som är farligast är det dem vi koncentrerat oss på. Vi mätte så små partiklar som 0,3–0,5 mikrometer. I den storleken handlar det om partiklar från förbränning, och varma processer, till exempel avgaser, förklarar Bertil Forsberg.

– Det finns inga gränsvärden som är specifika för avgaspartiklar.

Bertil Forsberg skulle gärna se att det fanns gränsvärden för sot eller för antalet små partiklar i en viss luftmängd. Detta eftersom det krävs så oerhört många sådana partiklar för att komma upp i den vikt som gränsvärden annars anges i.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö