Praktikanten fick fel instruktioner för borr

2018-03-09 00:00 Karin Nilsson  

FÄLLD. Fel instruktioner om borrmaskinen orsakade praktikantens skada i handen, ansåg tingsrätten och dömer företaget att betala 200 000 kronor i företagsbot.

Den 23 februari 2015 skadade sig en 16-årig elev när hon praktiserade på Norrbottens Mek & Rep AB. Praktikanten skulle sätta fast ett borrverktyg i en borrmaskin. Hon orkade inte dra fast borren med händerna och instruerades att starta borrmaskinen för att dra fast borrverktyget. Det stred mot maskinens bruksanvisning.

När borrmaskinen startade orkade praktikanten inte hålla fast i borrverktyget, och hennes hand följde med. Det gjorde så att hon fick sen- och ligament­skador i höger handled.

Åklagaren: Företaget ska betala 500 000 kronor i företagsbot. Om man hade sett till att borrmaskinen användes i enlighet med bruksanvisningen, så hade skadan kunnat undvikas. Därför är förfarandet att bedöma som arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.

Företaget: Bestrider yrkandet om företagsbot. Det har inte begåtts något brott av en person i ledande ställning eller en person som haft ett särskilt ansvar för kontroll av verksamheten.

Tingsrätten: Det står klart att praktikanten fick instruktioner som stred mot hur verktyget skulle hanteras. Tingsrätten anser att det var oaktsamt att ge en oerfaren praktikant felaktiga instruktioner. Ingen vid bolaget hade heller förvissat sig om att praktikanten tagit del av manualen för borrmaskinen.

Sammantaget bedömer tingsrätten att det har begåtts ett arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada och att bolaget inte gjort vad som skäligen har kunnat krävas för att förebygga brottet. Efter olyckan har praktikanten inte kunnat fortsätta med sin utbildning. Hon fick i stället välja en teoretisk inriktning. Hennes skada bedöms av tingsrätten vara av normalgraden och rätten väljer därför en lägre företagsbot.

Domslut: Företaget ska betala 200 000 kronor i företagsbot.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö