Omtag för ärende om sanktionsavgift

Omtag. Fallskydd saknades på bygget och Arbets­miljö­verket krävde en sanktionsavgift.Men kammarrätten fann brister i samband med delgivningen och skickar tillbaka ärendet till förvaltningsrätten.

En företagare som arbetat på en byggarbetsplats i Huddinge utan fallskydd på sju meter dömdes av förvaltningsrätten att betala den sanktionsavgift på 40 000 kronor som Arbetsmiljöverket begärt.

Företagaren överklagade till kammarrätten som fann vissa brister i delgivningen. Kammarrätten konstaterar att förvaltningsrättens dagboksblad inte ger en tydlig bild av vilka förelägganden som kommit i retur till domstolen. Det är inte heller tydligt vilka handlingar företagaren bekräftar att han fått del av. Kammarrätten upphäver domen och skickar tillbaka ärendet till förvaltningsrätten för ny prövning.

Arbetsmiljöverket upptäckte att samma företagare hade fortsatt att arbeta utan fallskydd. Verket ansökte därför också om att ett vite på 100 000 kronor skulle dömas ut, vilket också skedde i förvaltningsrätten. Även denna dom upphävs i kammarrätten. Kammarrätten konstaterar att företagaren inte kan anses ha blivit delgiven Arbetsmiljöverkets ansökan innan förvaltningsrätten meddelade sin dom om utdömande av vitet. En ny prövning ska ske i förvaltningsrätten.

Lennart Lundquist / Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen