Olyckor missas i nya systemet

2013-09-22 23:00 Elinor Torp  
På Arbetsmiljöverkets sajt har anmälan om arbetsskada samordnats med Försäkringskassan. Men för att anmälan ska nå fram till båda myndigheterna krävs att du väljer rubriken ”allvarlig arbetsolycka”. Väljer du ”arbetsolycka” hamnar rapporten bara hos Försäkringskassan. Den finstilta texten om detta kommer upp först om du klickar på det lilla frågetecknet intill.

Arbetsgivare tror att de gör rätt, men det blir fel.<br>– Flera gånger skickade jag anmälan, men Arbetsmiljöverket fick den aldrig, säger Johnny Hultin på entreprenören Empower efter en olycka i somras.<br>Myndigheten gjorde om sin hemsida 2011. Då började problemen.

Johnny Hultin hade semester när olyckan inträffade. Han åkte hem från badstranden för att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Eftersom han jobbar med säkerhetsfrågor inom företaget ansåg Johnny Hultin att det var hans plikt att informera myndigheten om olyckan. Personen i fråga hade inte skadats allvarligt, utan fått en fraktur på ett finger och en lättare hjärnskakning. Däremot hade det kunnat sluta illa. Fallet var på nästan fem meter.

Olyckan skedde i Bolidens gruva i Garpenberg. Den entreprenörsanställde ramlade genom en servicelucka, rakt ner i marken. Johnny Hultin gick in på Arbetsmiljöverkets hemsida och svarade på alla frågor, tryckte på sänd, fick ett kvitto som han sparade i datorn, och åkte tillbaka till stranden. En kort tid senare får han ett samtal från Lena Olofsson, Bas-U i gruvan. Hon frågar varför inte Empower anmält olyckan till Arbetsmiljöverket. Johnny Hultin fattar ingenting. Men gör en ny anmälan på myndighetens hemsida.

Ett par dagar senare ringer Lena Olofsson igen: Varför har han inte anmält olyckan till Arbetsmiljöverket? Johnny Hultin kontaktar då myndigheten och får svaret att han måste klicka på ”allvarlig olycka” för att inspektörerna på distriktet ska få reda på vad som har hänt. Annars hamnar ärendet bara hos Försäkringskassan.

– Men det var ju ingen allvarlig olycka enligt min tolkning, säger Johnny Hultin och får till svar från personen på Arbetsmiljöverket: ”Jag vet, det är svårtolkat, men det finns inga pengar till att ändra hemsidan.”

Till slut lyckas Johnny Hultin med handläggarens hjälp fylla i anmälan som hamnar hos verket.

– Serviceluckan var felkonstruerad och är under utredning nu. Självklart ska man kunna trampa på luckan utan att den ger vika. Det skriver jag i min rapport, säger Johnny Hultin, som tycker att det är bra om tillsynsmyndigheten får vetskap om risker ute på arbetsplatserna så att inte samma sak händer någon annanstans.

– Jag ville göra rätt, men det blev fel. När jag går in på Arbetsmiljöverket och gör anmälan tror jag naturligtvis att de får reda på vad jag har skrivit på deras egen hemsida!

Den nya webbanmälan lanserades i december 2011 och är ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Tydligt är det inte. Ann Ponton Klevestedt, statistik- och analyschef på Arbetsmiljöverket, kan förstå om arbetsgivare blir förvirrade.

– De är upplärda av skyddsombuden att göra en anmälan till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. En allvarlig olycka ska skyndsamt rapporteras till oss, men bedömer arbetsgivaren att det inte är en allvarlig olycka ska vi inte ha den. Vi vill genom samarbetet visa att allvarlighetsgraden avgör och på det viset förenkla för arbetsgivaren, säger hon.

Varför framgår det inte tydligare vart anmälan tar vägen?

– Vi har en utvärderingsperiod. Utifrån den tar vi beslut om något behöver förändras. Det finns en del tolkningsproblematik. Allvarligt tillbud ska också rapporteras till oss. Då har ingen blivit allvarligt skadad, men själva händelsen är allvarlig. Det förs en dialog i huset om hur vi ska tolka lagen. Vad betecknas som en allvarlig olycka? Det är inte helt enkelt att dra linjerna.

Ska ha koll på säkerheten

Johnny Hultin är HSM-koordinator på Empower. Det innebär att han ska vara behjälplig med hälsa, miljö och säkerhetsfrågor, göra riskanalyser och gå skyddsronder. Empower anlitas av de stora industrierna. Entreprenören får ofta göra riskfyllda underhållsjobb och reparationer.

Två lagar – två myndigheter

  • Mindre allvarliga olyckor anmäls bara till Försäkringskassan. Detta enligt arbetsskadeförsäkringen.
  • Allvarliga olyckor och tillbud anmäls till Arbetsmiljöverket, enligt arbetsmiljöförordningen.
  • Arbetsmiljöverket tar senare del av Försäkringskassans anmälningar för statistiska ändamål och produktion av Sveriges officiella arbetsskadestatistik.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen