Nervskador av dåliga vibrationer

2011-09-27 21:00 Lena Gunnars  

Arbetsgivarna struntar i att göra riskbedömningar av vibrationer. Många känner inte ens till problemen. - Kräv av din arbetsgivare att få utbildning, säger Stefan Nygård, expert på buller och vibrationer vid Arbetsmiljöverket.

<p>Stickningar och domningar i händerna. Det kan vara första tecknen på att en vibrationsskada är på väg att uppstå. I alla fall om du använder vibrerande handhållna verktyg. </p> <p>- Ofta är det unga män som skadas. Många tänker nog att domningarna bara är ett tecken på att de arbetat mycket och gjort ett bra jobb, säger Stefan Nygård. </p> <p>Men det gäller att ta symtomen på allvar. Direkt. Skadorna kan annars bli permanenta. Du riskerar att få både vita fingrar och nervskador. </p> <p>Men riskerna kan minskas genom ganska enkla åtgärder. Några är att hålla händerna varma och torra, att använda verktygen på avsett sätt och att ta regelbundna pauser. </p> <p>- Kanske kan arbetsgivaren också se till så att det blir arbetsrotation på arbetsplatsen, säger Stefan Nygård. </p> <p>Även helkroppsvibrationer kan uppkomma i arbetslivet. Exempelvis på bussar, tåg, flygplan och i anläggningsmaskiner. Då utsätts den anställde för lågfrekventa vibrationer. </p> <p>Forskare vid Umeå universitet fick i uppdrag av Arbetsmiljöverket att sammanställa aktuell forskning om hälsorisker vid exponering för helkropps-vibrationer. </p> <p>Det visade sig att den inte är helt entydig. </p> <p>I många av studierna har det inte gått att säkert säga om olika hälsoeffekter </p> <p>enbart berott på helkroppsvibrationer eller om andra riskfaktorer också spelat in. Därför menar Arbetsmiljöverket att försiktighetsprincipen bör gälla. </p> <p>Forskarna kunde åtminstone dra slutsatsen att helkroppsvibrationer ökar risken för att drabbas av ländryggssmärta och nack- och skulderproblem. </p> <p>De hittade även stöd för att den som utsätts för lågfrekventa vibrationer på båtar, tåg, bussar eller i bilar och terränggående fordon kan få åksjuka. </p> <p>- Generellt är det bra att tänka på att köra lugnt och varsamt, ha en bra stol och kunskap om ergonomin och vibrationerna och hur de samverkar, säger Stefan Nygård. </p> <p>De senaste två åren har Arbetsmiljöverkets inspektörer tittat särskilt mycket på buller och vibrationer ute på arbetsplatserna för att öka medvetenheten om riskerna. </p> <p>Den samlade bedömningen är att många arbetsgivare antingen är omedvetna eller inte bryr sig om att de anställda utsätts för vibrationer. </p> <p>Efterfrågan på medicinska kontroller som en följd av att riskbedömningar gjorts har inte heller ökat hos företagshälsovården. Trots att arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är skyldig att informera om riskerna och att utföra riskbedömningar. </p> <p>Arbets- och miljömedicins-ka kliniken i Örebro gjorde förra året en enkätstudie om tillämpningen av Arbetsmiljöverkets föreskrifter när det gäller vibrationer i företagshälsor och företag. Studien bekräftade bilden av att många arbetsgivare är okunniga om ämnet. </p> <p>- Företagshälsorna upplevde att många företag inte visste att vibrationer kunde skada den som arbetar med vibrerande handhållna verktyg, säger </p> <p>Anne-Marie Porat, miljösköterska vid Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro.</p>

Lär dig mer om riskerna med vibrationer 

Tre typer  av symtom

Symtomen på vibrationsskador på grund av handhållna verktyg delas in i tre områden.

NEUROLOGISKA

Domningskänsla.

Myrkrypningar.

Nedsatt känsel för beröring, vibrationer

och temperatur.

Nedsatt kraft och funktion i handen,

försämrad fingerfärdighet.

CIRKULATORISKA

"Vita fingrar".

Minskad köldtolerans.

MUSKULÄRA

Nedsatt kraft och funktion i hand och fingrar.

Två typer av vibrationsskada

Anställda i arbetslivet  kan drabbas av två typer av vibrationer på jobbet: Helkroppsvibrationer eller sådana som bara ger symtom  i händer och armar och orsakas av arbete med vibrerande handhållna verktyg.

Arbetsmiljöverket uppskattar att ungefär 300 000 svenskar regelbundet utsätts för helkroppsvibrationer på jobbet.

Mest utsatta är anställda inom skogs-, byggnads- och transportsektorn.

Vibrationsskador i händer och armar drabbar främst yrkesgrupper som gjutare, motorfordonstekniker, byggnadsträarbetare och fordonsreparatörer. Runt 400 000 av landets alla anställda utsätts för den typen av exponering.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö