Närmaste chefen förstör vår arbetsmiljö

2015-10-11 23:00  

EXPERTFRÅGA. Min närmaste chef har för vana att korrigera vissa medarbetare inför resten av gruppen. Hen tycker även om att uppfostra och berätta vad som är rätt.

Andras förslag förkastas, men hen kan sedan använda dem som sina egna inför sina överordnade. Finns det något chefens chefer kan göra, skyddsombudet eller medarbetarna för att få till en bättre laganda och därmed en bättre arbetsmiljö?

 

Lise-Lotte Argulander, förbundsjurist på arbets­givarorganisationen Visita:

– I arbetsmiljön som arbets­givaren regelbundet ska undersöka ingår sam­arbete, lojalitet, psykiskosociala och organisatoriska frågor. Vanligast är att arbetsgivaren tar upp sådana frågor i medarbetarsamtalet. Föreslå för chefens chef att den psykosociala arbetsmiljön bör undersökas eller för skyddsombudet att något måste göras för samarbetet på er avdelning. Genomförs en enkätundersökning som belyser den psykosociala arbetsmiljön och omfattar alla medarbetarna kan resultatet leda till åtgärder som stärker samarbetet.

 

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– En chef som beter sig på det sättet är ingen god ledare. Det kan vara svårt att få bukt med en sådan chef. Prata med ditt skyddsombud. Skyddsombudet (eller det regionala skyddsombudet, om ni inte har något lokalt) borde följa upp händelserna med rapporter om tillbud och avvikelser. Det är också viktigt att skyddsombudet påtalar det som sker för chefens chefer och får till stånd att det genomförs en medarbetarundersökning. Förhoppningsvis är chefens chef en god ledare, som handlar därefter.

 

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– En chef har rätt att påpeka brister hos en medarbetare, så att denne kan förbättra sig. Det är inte lämpligt att göra det inför resten av gruppen. Chefen kan korrigera en medarbetare och diskutera vilka förbättringar som behövs på sitt tjänsterum eller vid medarbetarsamtal. En chef kan också berätta vad hen anser är ett bra beteende på en arbetsplatsträff utan att nämna att någon har brutit mot detta beteende. Ett skyddsombud som anser att en chef kränker en arbetstagare bör vända sig först till sin chef och sedan till en överordnad.

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö