Missnöje med ”nya” Arbetsmiljöverket

2013-01-09 12:23 Elinor Torp  

Arbetsmiljöverket har sadlat om. Nu växer missnöjet internt. En stor nyinrättad informationsavdelning retar upp inspektörerna, som anser att myndigheten gått ifrån sin kärnverksamhet. Nu skickar de ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

"Vi ställer oss frågan, vad vill du och regeringen när det gäller arbetsmiljölagstiftningen? Ska vi vara en myndighet som utnyttjar våra sanktionsmöjligheter och driver på för bättre arbetsmiljö eller ska vi vara en informationsmyndighet?" skriver inspektörerna Eva Geijer och Ulla-May Skoog.

Cirka 25 personer sysslar i dag med information på huvudkontoret i Stockholm, påpekar kvinnorna i brevet. När de anställdes i början av 90-talet var fältorganisationen, som är myndighetens kärnverksamhet, två tredjedelar av Arbetsmiljöverket. Då jobbade 400 personer med tillsyn. I dag har antalet krympt till cirka 250 inspektörer. Nu sysslar endast 58 procent med tillsyn. Resten av Arbetsmiljöverkets resurser finns på huvudkontoret.

"Vi ser att ett stort antal nya tjänster inrättats centralt på huvudkontoret. Dessa tjänster är för oss helt obekanta funktioner såsom en stor nyinrättad informationsavdelning, men även assistenter. Vi ser med oro hur våra egna administrativa funktioner hopas med hög arbetsbelastning och stress som följd," fortsätter Eva Geijer och Ulla-May Skoog i brevet till arbetsmarknadsministern.

Fram till slutet av 2000-talet var myndighetens riktmärken att förbättra arbetsmiljön genom arbetsplatsbesök och förelägganden. Sanktionsmedel användes flitigt. Man besökte företagen, och ställde krav, om det behövdes. Nu har myndigheten, enligt kvinnorna, sadlat om och satsar på information istället för inspektion.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, har i tidigare artiklar i Arbetarskydd gjort klart att det från hans sida är en medveten satsning. Regeringen efterfrågar information och utbildning i sin nationella handlingsplan till myndigheten.

Inspektörerna ifrågasätter beslutet. De ser med farhågor på Arbetsmiljöverkets framtid.

- Vi instämmer helt med vår kollega juristen Arne Ågren, att kvalitén i vårt arbete verkar mindre viktigt än kvantiten. Det gäller att utåt, uppåt redovisa bra siffror. Kanske vi blir ett nytt polisen-syndrom. Hur man ljuger med sin statistik, säger Eva Geijer efter att ha läst artikeln i Arbetarskydd" Inspektörerna ska bli färre – igen".

  

"Det är inte antingen eller utan både och. Vi vill hjälpa företagen att göra rätt". Läs Hillevi Engströms svar till inspektörerna (pdf-fil).

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen