Miljonbot för operatörs död

2019-11-01 00:00 Karin Nilsson  

Fälld. Operatören klämdes ihjäl på sin arbetsplats tre dagar efter att en säkerhetsfunktion var satt ur spel. Åklagaren anser att det bidrog till dödsolyckan.Tingrsätten dömer livsmedelsföretaget Atria att betala 1 500 000 kronor i företagsbot.

Den 17 februari 2017 avled en operatör anställd på livsmedelsföretaget Atria Sverige AB. Operatören klämdes ihjäl mellan en behållare, i vilken ingredienser till en korv blandades, och en så kallad skänkvagnslyft till en hackmaskin. Hackmaskinen var förändrad från sitt originalutförande och dessutom skadad. Skadan uppstod tre dagar före döds­olyckan.

Åklagaren: Vice chefsåklagare Jörgen Lindberg ansåg att ansvariga inom bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas. Utrymmet där operatören klämdes ihjäl utgjorde ett riskområde, hackmaskinens manövervred uppfyllde inte ens i intakt skick kraven för ett säkert maskinstopp och rutiner för defekta maskiner saknades.

Ansvarig har begått arbetsmiljö­brottet vållande till annans död. Bolaget ska betala 2 000 000 kronor i företagsbot.

Bolaget: Motsatte sig företagsbot. Ingen inom företaget har begått något brott.

Tingsrätten: Sammantaget är det visat att utrymmet mellan skänkvagnens hydraullyft och blandningsbehållaren var ett riskområde och att operatören utförde arbetsuppgifter där flera gånger varje dag. Det saknades skydd mot till­träde till riskområdet. Bristerna är en klar avvikelse från kraven på maskin­säkerhet och medförde operatörens död.

Driftspersonalens bristande kunskap i kombination med avsaknad av säkerhetsrutiner gjorde att den farliga maskinen fortsatte att användas. Det var ytterligare en orsak till operatörens död.

Domslut: De inom bolaget som haft ansvar för säkerheten på arbetsplatsen har av oaktsamhet inte följt arbets­miljö­lagstiftningens krav på att förebygga olycksfall.

Företagsboten bestäms till 1 500 000 kronor. Tingsrätten finner inte skäl att jämka boten.

Domen kan överklagas senast den 7 november 2019.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö