Mätarens toppnotering: 300 000 000 partiklar

2015-04-21 10:49 Elisabet Örnerborg  

Mycket små partiklar som vi inte reagerar på när vi andas – hur många sådana finns i den luft busschauffören andas in, kontoristen, metallarbetaren, plastindustriarbetaren och tryckaren? Lasermätaren gav svar.

Klockan är halv nio en gråmulen fredag morgon. Fullastade Värmdöbussar kommer in till Slussen i Stockholm, går på tomgång för att strax vända österut igen. Några resenärer passar på att ta en cigarett mellan bussen och tunnelbanan.

Här utanför tunnelbanedörrarna innehåller luften tre hundra miljoner partiklar av det minsta slaget. Mätaren räknar med hjälp av laser partiklar per kubikmeter luft. De minsta partiklarna mätaren kan räkna är mindre än en miljondels meter, i 0,3–0,5 mikrometer (på displayen står det ?m som uttalas mymeter). I den storleksordningen finns bilavgaser, cigarettrök, vissa bakterier och virus (ebola-viruset på 0,08 mikrometer är för litet). Det är sådana små partiklar som kan tränga in i lungblåsorna utan att flimmerhåren i luftvägarna har reagerat. (Men många gånger större än nanopartiklar som mäts i miljarddelar av en meter.)

En liten bit bort har Mats Fredman en kort rast i buss 343. När han nyss släppte ut alla passagerare från den smockfulla bussen fick han samtidigt in tre hundra miljoner partiklar. Nu har han stängt om sig och partikelhalten har minskat till en tredjedel vid förarsätet i den tomma bussen, ”bara” 92 miljoner av det minsta mätbara slaget. Mats Fredman är orolig för att han också bor i radonhus. Han skulle gärna vilja ha en lösning med frisk luft runt förarplatsen. Mest orolig är han för att bli smittad av alla förkylda passagerare.

Strax ska han öppna dörrarna för påstigande passagerare och tre hundra miljoner partiklar igen och köra mot Jarlaberg.

På Arbetarskydds redaktion, en typisk kontorsmiljö i Stockholms city, lite senare samma gråa dag visar lasermätaren 34 miljoner partiklar av det minsta slaget.

Däremellan befinner sig metallfabriken Spiralspecialisten, plastfabriken Frohe och tryckeriet EO Grafiska, som trycker Arbetarskydd. Mätningarna hos Spiralspecialisten och Frohe i industriområdet i Tyresö gjordes under liknande utomhusförhållanden som kontors- och bussmätningen. Det tjocka molntäcket hindrade avgaserna från att slippa ut.

I bladfjädersavdelningen var luften bättre än kontorsluften. Men i det så kallade trummisrummet var de minsta partiklarna tre gånger fler. I trummisrummet slipades vassa kanter på spiraldetaljer högljutt bort under ständigt vattenflöde för att sedan torkas i majs. Det var värmen i majstorken som gav utslag i mätningen, trodde vd Hans Ewrelius. I det rum där detaljer skars ut med laser, under övervakning av en man vid en dator, var partiklarna färre tack vare två stora utsug.

På lagret hos Frohe innehöll luften ungefär hälften av antalet utomhuspartiklar. Vid öppningen in mot produktionsrummet där plastdetaljer formsprutas i treskift möttes vi av en obestämbar lukt. Lasermätaren visade nästan dubbelt så många partiklar som på lagret, men fortfarande klart bättre än utomhusluften. 30 miljoner färre partiklar i fabriken jämfört med utanför! Frohe AB har både robotar och anställda, de senare är 80 till antalet.

Mätningarna på tryckeriet gjordes under andra utomhusförhållanden, det fanns inte ett moln på himlen. I tryckeriets offset-del låg ett tunt vitt lager, ett potatismjölliknande pulver, överallt. Antalet partiklar av det minsta slaget var lite drygt tre gånger så höga som utomhus, nära 50 miljoner, medan halten i ”det renare” digitaltryckeriet var nästan fyra gånger så hög, närmare 60 miljoner. Men bland de något större partiklarna gav pulvret utslag i offset-delen. Partiklarna i storleksordningen 0,5–3,0 mikrometer var här många fler än i digitaltryckeriet..

Judy Muiru arbetar i Spiralspecialistens bladfjäderavdelning i ett industriområde i Tyresö, som har det lägsta antalet partiklar i luften i storleken 0,3–05 µm i den här mätningen: 27 miljoner (27 091 520).

Särskilt med tanke på att utomhusluften samtidigt innehöll 140 miljoner sådana partiklar.

Busschaufförenvid Slussen

• Det finns 300 miljoner partiklar i storleken 0,3-0,5 µm i luften hos busschauffören när han släpper på passagerare vid Slussen. Utomhusluften och luften vid förarsätet innehåller lika många partiklar.

• När bussen är tom och busschauffören kört bort en bit och stängt dörrarna för att ta rast innehåller luften vid förarsätet 92 miljoner sådana partiklar.

Plastfabriken

Produk­tions­området hos Frohe AB i ett industri­område i Tyresö:

147 miljoner (147 489 100) partiklar i storleken 0,3–0,5 µm i luften.

I luften utanför industri­lokalen: 177 miljoner sådana partiklar.

Plastfabrikens lager:

86 miljoner (86 139 220) partiklar i storleken 0,3–0,5 µm i luften.

I luften utanför 177 miljoner sådana partiklar.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen