Måste det vara 80 cm runt toan?

Experterna: Eva Kovar, Mats Palm och Maria Steinberg.

EXPERTFRÅGA: I vården har Arbetsmiljöverket länge krävt att det ska finnas ett fritt utrymme på 80 cm på båda sidor om sängar och toaletter. Men kan den arbetsgivare som skaffar lift eller hygienstol strunta i det? Kan företag i industrin runda krav på utrymme runt maskiner om det finns hjälpmedel för att undvika tunga lyft?

EXPERTSVAR:

 

Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:

”Det arbetsgivaren har att rätta sig efter är vad som stadgas i lagen och föreskrifterna. Det är dock inte särskilt vanligt att det i bindande regler anges i exakta mått hur stort ett utrymme eller ett avstånd ska vara. Sådana mått kan finnas i exempelvis de allmänna råden, som dock inte är bindande. De krav på 80 cm som Arbetsmiljöverket rutinmässigt ställt i olika sammanhang har enligt min uppfattning inte stöd i föreskrifterna, utan de uttrycker verkets uppfattning om hur arbetsmiljön ska lösas i vitt skilda verksamheter. Många arbetsgivare har överklagat dessa krav och menat att de löst situationen på ett annat sätt som är lika tillfredsställande för arbetsmiljön, exempelvis genom olika hjälpmedel. Jag menar att frågan om avstånd och utrymme helt enkelt bör avgöras från fall till fall, beroende på de förhållanden som råder i den aktuella verksamheten.”

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

”Belastningsskador inom vården är ett stort problem. I syfte att minska antalet sådana skador kan Arbetsmiljöverket förelägga en arbetsgivare att det ska finnas 80 cm på båda sidor om sängar och toaletter. Arbetsmiljöverkets uppgift är att kontrollera att arbetsmiljölagen och föreskriften om Belastningsergonomi (AFS 2012:02) följs. Föreläggandet kan överklagas till en förvaltningsrätt inom tre veckor. Har den tiden passerats kan arbetsgivaren begära omprövning om man anser att nya omständigheter har kommit fram.

Min rekommendation är att arbetsgivaren, som anser att en lift eller hygienstol ger samma förebyggande effekt, tar kontakt med Arbetsmiljöverket för att diskutera om det går bra att ersätta de 80 cm.”

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett västsvenskt verkstads­företag:

”Det finns flera aspekter på utrymme runt den utrustning man ska arbeta med, inte bara de rent ergonomiska. Inom vården är det förutom ergonomiska krav även ett ”mentalhygieniskt” krav att patienten som ska vårdas inte ska behöva göra det inklämd mellan utrustning och vägg.

Inom vården finns flera and­ra anledningar till reglerna, det kan handla om smittspridning, personlig integritet eller möjlighet att förhålla sig till andra hygieniska gränsvärden i lokalerna. Det är inget vi ska anpassa neråt, snarare uppåt.

Inom flera andra områden finns krav på utrymme kopplat till exempelvis elsäkerhet, ergonomi och möjlighet till utrymning. De mått som finns angivna i ”El-säk” eller ”Arbetsplatsens utformning” är att betrakta som minimimått, det får gärna vara mer men inte mindre. Det är rationellare att kunna göra arbetet med lite svängrum än att göra det när du är klämd mellan andra utrustningar eller väggar.”

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer